Sao Đại Hao – Luận giải ý nghĩa sao Đại Hao

Đại Hao là bại tinh thuộc hành Hoả là một trong trong sao bộ đôi Tiểu Hao và Đại Hao. Gọi tắt là Song Hao. Đại Hao là một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song … Đọc tiếp

Sao Tiểu Hao – Luận giải ý nghĩa sao Tiểu Hao

Tiểu Hao là 1 trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư. Và thuôc bộ sao đôi là Song Hao. Song Hao bao gồm Tiểu Hao và Đại Hao. Tiểu hao … Đọc tiếp

Bộ sao Song Hao, Đại Hao – Tiểu Hao

Song Hao là bộ sao quan trọng trong Tử Vi và gồm 2 sao là Tiểu Hao và Đại Hao. Qua bài này chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của bộ sao này. Đặc điểm của Tiểu Hao và Đại Hao Ý nghĩa về từ ngữ Tiểu nghĩa là nhỏ, đại có nghĩa là … Đọc tiếp