Sao Thiên Hình – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Hình

Sao Thiên Hình là Phụ tinh thuộc hành hỏa, và là một loại hung tinh chỉ về sự cô khắc, hình thương, hay bị tai vạ. Đây là một trong bốn sao của bộ sao Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn), và cũng là một trong bốn sao của … Đọc tiếp

Sao Tướng Quân – Luận giải ý nghĩa của sao Tướng Quân

Sao Tướng Quân là sao thứ 5 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Cũng là một trong 4 sao của cách Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, … Đọc tiếp

Sao Phục Binh – Luận giải ý nghĩa của sao Phục Binh

Sao Phục Binh là ngôi sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Phụ tinh. Hành: Hỏa Loại: Ác Tinh Đặc Tính: Cơ mưu, quyền … Đọc tiếp

Sao Quốc Ấn – Luận giải ý nghĩa của Sao Quốc Ấn

Sao Quốc Ấn là một trong 4 sao của bộ Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn). Quốc Ấn tượng trưng cho ấn của vua ban, bằng sắc được ân thưởng. Do đó, Quốc ấn có nghĩa công danh nhiều nhất. Phụ Tinh Hành: Thổ Đặc tính: Quan Lộc, Công … Đọc tiếp