Sao Bạch Hổ – Luận giải ý nghĩa sao Bạch Hổ

Bạch Hổ là sao hành Kim thuộc 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư). Đặc tính của Bạch Hổ là Hình thương, tai nạn, bệnh tật, thị phi, khẩu thiệt, hùng dũng. … Đọc tiếp

Sao Tang Môn – Luận giải ý nghĩa sao Tang Môn

Sao Tang Môn là một sao hành mộc à một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư). Đặc tính của Tang Môn: Tang tóc, hình thương, tai nạn, tang thương, bệnh … Đọc tiếp

Sao Bạch Hổ – Luận giải ý nghĩa của sao Bạch Hổ

Sao Bạch Hổ là 1 sao đặc biệt khi vừa thuộc vòng sao Thái Tuế, vừa thuộc Tứ Linh lại cũng thuộc bộ Lục Sát Tinh cụ thể như sau Bạch Hổ là sao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, … Đọc tiếp