Sao Tử Vi – Luận giải ý nghĩa sao Tử Vi

Trong khó Tử Vi chúng ta đều biết sao Tử Vi là sao Vua đứng đầu các tinh đẩu Nam Bắc. Lập một Lá Số Tử Vi trước hết phải an sao Tử Vi. Có thể nói sao Tử Vi chiếm một ngôi vị riêng rất cao quý trong khoa Tử Vi. Như vậy hình … Đọc tiếp

Ý nghĩa của Tử Vi khi đi với các phụ tinh

Đế Tinh Tử Vi với các Phụ Tinh có những tính chất như sau Tử Vi đi với Văn Thần Tả Phù, Võ Tướng Hữu Bật: Phù tá đắc lực nhất cho Tử Vi không nói ra thì ai cũng biết chính là Tả Hữu. Tử Vi có Tả Hữu cho ta hình ảnh Vua … Đọc tiếp