Sao Hoá Kỵ – Luận giải ý nghĩa sao Hoá Kỵ

Hoá Kỵ là 1 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ. Sao này tượng trưng cho sự đố kỵ, tính thị phi nhưng nếu đi cùng các sao nhất định thì lại hình thành nên các cách cục rất tốt.   Tính chất của Hoá Kỵ ở các … Đọc tiếp

Sao Hoá Lộc – Luận giải ý nghĩa sao Hoá Lộc

Hoá Lộc là 1 trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Hoá Lộc chủ về lộc ăn, lộc uống, lộc kiếm tiền …   Tính chất của Hoá Lộc tại các cung Vượng địa ở … Đọc tiếp

Sao Hoá Quyền – Luận giải ý nghĩa sao Hoá Quyền

Hoá Quyền là một phụ tinh thuộc mộ trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ. Những luận giải của Hoá Quyền theo Nguyễn Phát Lộc như sau   Tính chất của Hoá Quyền ở các cung Đắc địa ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tại … Đọc tiếp

Các luận giải khác về sao Hoá Quyền

Ngoài bài viết luận giải về sao Hoá Quyền, các bạn có thể thao khảo các luận giải khác về Hoá Quyền trong bài này nhé. Hóa Quyền – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Quyền là dương mộc, hóa khí là quyền và thế, chưởng quản sinh sát chủ về quyền … Đọc tiếp

Sao Hoá Khoa – Luận giải ý nghĩa sao Hoá Khoa

Sao Hoá Khoa là một  trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ. Hóa Khoa là cát tinh. Được đi liền với các văn tinh thì hiển đạt về học vấn, giải nguy. Do đó, đóng ở bất luận cung nào, Hóa Khoa cũng có hai tác … Đọc tiếp

Các luận giải khác về Hoá Khoa

Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết về Hoá Khoa qua những luận giải của Nguyễn Phát Lộc qua bài: Sao Hoá Khoa , những luận giải khác bạn có thể tìm hiểu qua bài viết này. Luận giải sao Hóa Khoa – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của Hóa Khoa là dương … Đọc tiếp

Tính chất của Hoá Khoa

Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Hóa Khoa là dương thủy, hóa khí là tiếng tăm, chưởng quản văn chương, chủ về thanh danh. Sao Hóa Khoa có hàm ý mở rộng là tâm tính vui vẻ, hiển lộ là mức độ nổi tiếng, có thể cụ thể hóa thanh danh, thành tích … Đọc tiếp