Sao Phúc Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Phúc Đức

Sao Phúc Đức là phụ tinh, sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn đóng trong cùng một cung với sao Thiên Đức. Sao … Đọc tiếp

Sao Tử Phù – Luận giải ý nghĩa của sao Tử Phù

Sao Tử Phu là sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.   Ý nghĩa của sao Tử Phù Sao Tử Phù trong tử vi … Đọc tiếp

Sao Tuế Phá – Luận giải ý nghĩa của sao Tuế Phá

Sao Tuế Phá trong tử vi là Phụ Tinh loại Bại Tinh, với ngũ hành: Hỏa. Sao Tuế Phá có đặc tính chủ về sự trở ngại, phá tán, là sao không tốt. Sao Tuế Phá sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang … Đọc tiếp

Sao Thái Tuế – Luận giải ý nghĩa của sao Thái Tuế

Sao Thái Tuế là sao chủ trong chính vòng sao Thái Tuế bao gồm 12 sao theo đúng thứ tự: Thái Tuế, Sao Thiếu Dương, Sao Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Thái Tuế là một phụ tinh loại Hành Tinh … Đọc tiếp

Sao Long Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Long Đức

Sao Long Đức là sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Phân loại theo tính chất là Thiện Tinh. Sao Long Đức thuộc hành … Đọc tiếp

Sao Thiếu Âm – Luận giải ý nghĩa của sao Thiếu Âm

Sao Thiếu Âm trong tử vi là ngôi sao thứ 4 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Thiếu Âm là Phụ Tinh loại Thiện Tinh, … Đọc tiếp

Sao Thiếu Dương – Luận giải ý nghĩa của sao Thiếu Dương

Sao Thiếu Dương trong tử vi là ngôi sao thứ 2 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Là Phụ Tinh thuộc loại Thiện Tinh có đặc … Đọc tiếp

Sao Quan Phù – Luận giải ý nghĩa của sao Quan Phù

Sao Quan Phù trong tử vi là 1 trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Quan Phù thuộc hành Hỏa, là một Phù Tinh và Hình Tinh … Đọc tiếp