Sao Phúc Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Phúc Đức

Sao Phúc Đức là phụ tinh, sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn đóng trong cùng một cung với sao Thiên Đức. Sao … Đọc tiếp

Sao Nguyệt Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Nguyệt Đức

Sao Nguyệt Đức là Phụ tinh loại Thiện tinh, thuộc Hành Hỏa với đặc tính là phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, giải trừ được bệnh tật và tai nạn nhỏ.   Ý nghĩa của sao Nguyệt Đức tại cung Mệnh Tính cách của người mang sao Nguyệt Đức tại cung Mệnh … Đọc tiếp

Sao Thiên Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Đức

Sao Thiên Đức là ngôi sao thuộc hành Thổ với đặc tính phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, có thể giải trừ được bệnh tật và những tai nạn nhỏ trong cuộc sống. Sao Thiên Đức là phụ tinh thuộc loại Thiện Tinh.   Ý nghĩa của sao Thiên Đức tại cung … Đọc tiếp