Ý nghĩa của các sao tại cung Phúc Đức

Cùng xem ý nghĩa của các chính tinh và phụ tinh tại cung phúc đức nhé  qua trích dẫn quyển sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang Ý nghĩa của các chính tinh tại cung Phúc Đức Cùng xem ý nghĩa của các sao khi đóng tại cung Phúc … Đọc tiếp

Cung Phúc Đức vô chính diệu

Nêu bạn đã hiểu về cung Phúc Đức hãy xem ý nghĩa của cung Phúc Đức khi ở trường hợp Vô Chính Diệu nhé – Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ. – Nếu cung Phúc Đức vô Chính diệu có Tuần, Triệt án ngữ, hay có Tam Không hội hợp, phải … Đọc tiếp

Xem âm phần qua cung Phúc Đức

Các bạn có thể dùng các nhận định ảnh hưởng các sao tọa thủ tại cung Phúc Đức của Vân Đằng Thái Tứ Lang để luận đoán âm phần Âm phần chi phối một phần lớn sự yểu thọ và phúc đức của một người cũng như sự tụ tán của cả một họ. Sau … Đọc tiếp

Cung Phúc Đức – Luận giải ý nghĩa của cung Phúc Đức

Cung Phúc Đức là cung quan trọng nhất của lá số mà người xem Tử Vi cần phải xem đầu tiên khi giải đoán 1 lá số. Do vậy chúng ta hãy tìm hiểu về cung Phúc Đức này.   Tại sao lại có cung Phúc Đức Khoa tử vi vốn chịu ảnh hưởng của … Đọc tiếp