Tác động của Hoá Lộc tới các chính tinh

Sau đây là các tác động của Hoá Lộc đối với các chính tinh được tổng hợp từ các nguồn sưu tầm: Hóa Lộc đi với Liêm Trinh Liêm Trinh mang sắc thái xung đột giữa cảm tình và lý trí. Liêm Trinh tình cảm hơn Phá Quân. Liêm Trinh lý trí hơn Tham Lang. … Đọc tiếp

Sao Cự Môn – Luận giải ý nghĩa sao Cự Môn

Sao Cự Môn là chính tinh xếp thứ tư trong tám sao thuộc chòm Thiên Phủ. Cự Môn là Bắc Đẩu Tinh có tính âm thuộc hành Thủy nằm trong loại Ám Tinh, chủ về ngôn ngữ, thị phi. Tên gọi tắt là Cự.   Tính chất  của Sao Cự Môn khi ở các cung … Đọc tiếp

Sao Tham Lang – Luận giải ý nghĩa sao Tham Lang

Sao Tham lang trong Âm dương Ngũ Hành thuộc dương Mộc (tại thể là âm Thủy), là sao đầu tiên của Bắc đẩu, là thọ tinh, thiên tài tinh, hóa khí thì thành đào hoa, chủ về họa phúc, là quỷ đa dục, là sao đào hoa bậc nhất.   Tính chất của sao Tham … Đọc tiếp

Sao Liêm Trinh – Luận giải ý nghĩa sao Liêm Trinh

Sao Liêm Trinh thuộc Âm Hỏa, là sao thứ năm của chòm sao Bắc Đẩu, trông coi về phẩm trật và mang quyền mệnh lệnh.   Ý nghĩa  tổng quát của sao Liêm Trinh Thuộc Bộ (Cách) Sát Phá Liêm Tham. Có thêm sao chính tinh trong cùng một cung, nên gọi là 2 sao … Đọc tiếp

Sao Phá Quân – Luận giải ý nghĩa sao Phá Quân

Phá Quân thuộc chòm sao Thiên Phủ đứng cách sao này 1 cung. Cầm đầu 1 nhóm sao gọi tắt là Sát Phá Tham.  Phá Quân luôn luôn có sao Thiên Tướng xung chiếu. Nhị hợp luôn luôn có sao Thiên Cơ.   Vị trí của Phá Quân tại các cung Miếu địa ở các … Đọc tiếp

Sao Thất Sát – Luận giải ý nghĩa sao Thất Sát

Một trong 14 Chính Tinh. Sao thứ 7 trong 8 sao thuộc chòm sao Thiên Phủ theo thứ tự: Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân.   Vị trí của sao Thất Sát ở các cung Miếu địa ở các cung Dần, Thân, Tý, Ngọ. Vượng … Đọc tiếp

Sao Thiên Lương – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Lương

Thiên lương là một ngôi chính diệu thuộc nhóm Nam đẩu tinh. Ngũ hành của sao này thuộc Mộc đới Thổ, thuộc tính dương. Nhắc đến thuộc tính dương ta ngầm hiểu đến nam giới, họ hàng bên nội (khác với âm tính – chỉ phụ nữ hoặc họ hàng bên ngoại   Vị trí … Đọc tiếp

Sao Thiên Đồng – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Đồng

Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên đồng là dương thủy. Tại Đẩu sao Thiên đồng là sao thứ tư thuộc Nam Đẩu, tại Số sao Thiên đồng theo cung vị thứ sáu thuộc Bắc Đẩu, của phép định cục an sao Thiên bàn. Hóa khí là phúc, cung chủ là cung phúc thọ, có khả … Đọc tiếp

Sao Thiên Cơ – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Cơ

Sao Thiên Cơ ngũ hành Mộc, tính động, thuộc nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương khi hoàn chỉnh. Ở tổ hợp nằm trong cách Cơ Đồng luôn tam hợp, có thể giao hội với Cự Môn hay Âm Lương hình thành cách Cự Cơ Đồng và Cơ Nguyệt Đồng Lương. Xét về khả năng cát … Đọc tiếp

Sao Thái Dương – Luận giải ý nghĩa của sao Thái Dương

Thái Dương là hình tượng mặt trời hay còn gọi là Nhật, ngoài ra Thái Dương còn tượng trưng cho người cha. Vốn là Dương tinh, nên Nhật chính vị ở các cung Dương, nhất là phù hợp với các tuổi Dương.   Ý nghĩa của sao Thái Dương Thái Dương vốn là mặt trời, … Đọc tiếp