Tương quan các sao thuộc cung Nô Bộc và các sao thuộc cung Mệnh

Bài viết này tiếp theo bài viết Tương quan giũa cung Nô và cung Mệnh, để có thể tường tận hơn, mới các bạn xem qua bài đó trước khi đọc bài này nhé Tương quan giữa các sao của Cung Nô và các sao Cung Mệnh Trong hai phần (1) và (2) trên đây, … Đọc tiếp

Tương quan giữa cung Nô Bộc và cung Mệnh

Thường thường đoán Tử-Vi của một người, ít ai chú trọng nhiều đến cung Nô Bộc, mà chỉ mổ xẻ tỉ mỉ các cung Mệnh, Thân, Tài, Quan, Di, Phúc … thậm chí các sách vở Tử-Vi cũng chỉ bàn rất sơ lược về cung Nô Bộc, vì cung này không được coi là cường … Đọc tiếp

Cung Mệnh – Luận giải ý nghĩa cung Mệnh

Trong lá số thì cung Mệnh thường là cung được xem sau cung Phúc Đức vì cung này là cung chứa các sao quan trọng nhất đối với bản thân mỗi người.   Cung Mệnh cho thấy những gì Cung Mệnh thường được xem cùng với cung Thân cho thấy những nét chính về bản … Đọc tiếp