Sao Dưỡng – Luận giải ý nghĩa sao Dưỡng

Sao Dưỡng là cát tinh mang hành Mộc, là sao thứ 12  trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Dưỡng chủ cẩn thận, chủ sự nuôi nấng.   Ý nghĩa của sao Dưỡng ở … Đọc tiếp

Sao Thai Tử vi – Luận giải ý nghĩa sao Thai

Sao Tuyệt có hành Thổ là sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.   Ý nghĩa sao Thai tại mệnh Chủ sự giao hợp, thụ thai, sinh nở, mê muội, hay … Đọc tiếp

Sao Tuyệt – Luận giải ý nghĩa của sao Tuyệt

Sao Tuyệt là Hung tinh mang hành Thổ, là sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.   Ý nghĩa của sao Tuyệt tại Mệnh Cung Mệnh có sao Tuyệt là người … Đọc tiếp

Sao Mộ – Luận giải ý nghĩa sao Mộ

Sao Mộ là sao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Sao Mộ chủ sự lầm lẫn, chôn cất, ngu si, đần độn, u mê (VVT), suy bại, bần hàn, lo buồn, lao … Đọc tiếp

Sao Tử – Luận giải ý nghĩa sao Tử

Sao Tử là sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. TTL thì cho rằng sao Tử thuộc hành Thủy trong khi VVT thì cho rằng Tử thuộc Hoả. Sao bệnh chủ … Đọc tiếp

Sao Bệnh – Luận giải ý nghĩa sao Bệnh

Sao Bệnh là 1 sao hành Hoả, là sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Sao Bệnh chủ bệnh tật, đau yếu, suy nhược, buồn rầu, khờ khạo, hay nhầm lẫn, … Đọc tiếp

Sao Suy – Luận giải ý nghĩa sao Suy trong tử vi

Sao Suy là một hung tinh hành Thủy, đứng thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh. Đặc trưng của chòm sao này chính là chỉ sự suy bại, là rớt từ đỉnh cao rơi xuống. Sao Suy ám chỉ sự sa sút, lụi bại và yếu ớt. Sao Suy nói về thời … Đọc tiếp

Sao Đế Vượng – Luận giải ý nghĩa sao Đế Vượng

Đế Vượng là sao thứ 5 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Đế Vượng chủ sự sinh sản nhiều và mau chóng, thịnh đạt, thịnh vượng, danh vọng, uy quyền, mưu trí, tài học, … Đọc tiếp

Sao Lâm Quan – Luận giải ý nghĩa sao Lâm Quan

Lâm Quan là 1 sao đứng thứ 4 thuộc 12 sao của Vòng Tràng Sinh, Lâm Quan mang hành kim và có ý nghĩa là hay khoe trương, tự cao nhưng lại may mắn   Ý nghĩa của Lâm Quan tại Mệnh Lâm Quan thủ Mệnh thì tính hay khoe khoang: + Mộc tinh (Mộc … Đọc tiếp

Sao Quan Đới – Luận giải ý nghĩa sao Quan Đới

Sao Quan Đới là một sao phụ tinh, đứng thứ 3 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh. Chòm sao này chủ về công danh, chức vụ, quyền lực, nên người được chòm sao này thủ mệnh mệnh thì thường thành công trong công danh, chức vụ, thi cử. Tuy nhiên khi đi cùng … Đọc tiếp