Sao Quan Phủ – Luận giải ý nghĩa sao Quan Phủ

Sao Quan Phủ trong tử vi là sao thuộc vòng Lộc tồn – 17 sao là Lộc tồn, Kình dương, Đà la, Quốc ấn, Đường phù, Bác sĩ, Lực sĩ, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân, Tấu thư, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ. Ngũ Hành: Hỏa   Ý nghĩa … Đọc tiếp

Sao Văn Khúc – Luận giải ý nghĩa của sao Văn Khúc

Sao Văn Khúc là Phụ Tinh loại Phúc Tinh có đặc tính chủ khoa giáp, học hành, phú quý. Sao Văn Khúc là một trong sao bộ đôi Văn Xương và Văn Khúc. Gọi tắt là bộ Xương Khúc. Ngũ Hành: Thủy Tên gọi tắt: Khúc   Vị trí đắc hãm của Văn Khúc Đắc … Đọc tiếp

Sao Thanh Long – Luận giải ý nghĩa sao Thanh Long

Sao Thanh Long là sao thứ 3 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Sao Thanh Long là Phụ Tinh loại Thiện Tinh với đặc tính vui … Đọc tiếp

Sao Phúc Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Phúc Đức

Sao Phúc Đức là phụ tinh, sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn đóng trong cùng một cung với sao Thiên Đức. Sao … Đọc tiếp

Sao Thiên Trù – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Trù

Sao Thiên Trù trong tử vi là sao có đặc tính chủ sự ăn uống, người có lộc ăn, ham ăn và ăn khỏe, năng khiếu ẩm thực và hay cùng bạn bè ăn uống đối ẩm giao lưu. Có nhiều ý nghĩa khác nhau của Thiên Trù khi kết hợp với các bộ sao … Đọc tiếp

Sao Tử Phù – Luận giải ý nghĩa của sao Tử Phù

Sao Tử Phu là sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.   Ý nghĩa của sao Tử Phù Sao Tử Phù trong tử vi … Đọc tiếp

Sao Tuế Phá – Luận giải ý nghĩa của sao Tuế Phá

Sao Tuế Phá trong tử vi là Phụ Tinh loại Bại Tinh, với ngũ hành: Hỏa. Sao Tuế Phá có đặc tính chủ về sự trở ngại, phá tán, là sao không tốt. Sao Tuế Phá sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang … Đọc tiếp

Sao Thai Phụ – Luận giải ý nghĩa của sao Thai Phụ

Sao Thai Phụ là sao thứ 11 trong số 12 sao thuộc trong vòng Trường Sinh theo đúng thứ tự: Trường Sinh, Sao Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Sao Thai Phụ là phụ tinh cùng với sao Phong Cáo tạo thành bộ Thai Phụ Phong Cáo … Đọc tiếp

Sao Thái Tuế – Luận giải ý nghĩa của sao Thái Tuế

Sao Thái Tuế là sao chủ trong chính vòng sao Thái Tuế bao gồm 12 sao theo đúng thứ tự: Thái Tuế, Sao Thiếu Dương, Sao Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Thái Tuế là một phụ tinh loại Hành Tinh … Đọc tiếp

Sao Thiên Mã – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Mã

Sao Thiên Mã trong tử vi là Phụ tinh loại Quý Tinh với đặc tính chủ sự hoạt động, với tài năng nhanh nhạy, hoạt bát. Ngũ hành: Hỏa Vượng địa tại Dần Đắc địa tại Tỵ, Thân, Hợi   Ý nghĩa của sao Thiên Mã Ý nghĩa tài năng Thiên Mã chỉ người đa … Đọc tiếp