Sao Thanh Long – Luận giải ý nghĩa sao Thanh Long

Sao Thanh Long là sao thứ 3 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Sao Thanh Long là Phụ Tinh loại Thiện Tinh với đặc tính vui … Đọc tiếp

Sao Tấu Thư – Luận giải ý nghĩa của sao Tấu Thư

Sao Tấu Thư là một phụ tinh thuộc loại Văn Tinh, là sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao bác sỹ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Ngũ hành Kim có đặc … Đọc tiếp

Sao Tướng Quân – Luận giải ý nghĩa của sao Tướng Quân

Sao Tướng Quân là sao thứ 5 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Cũng là một trong 4 sao của cách Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, … Đọc tiếp

Sao Bệnh Phù – Luận giải ý nghĩa sao Bệnh Phù

Sao Bệnh phù là phụ tinh thuộc loại Hung tinh với đặc tính chỉ sự bệnh tật, khù khờ, nhầm lẫn, thường hay buồn rầu. Sao Bệnh Phù là sao thứ 9 trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Bác Sỹ theo thứ tự Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Sao Tấu Thư,  … Đọc tiếp

Sao Bác Sĩ – Luận giải ý nghĩa của sao Bác Sĩ

Sao Bác Sĩ là ngôi sao thuộc hành Thủy. Là Phụ tinh thuộc loại Cát tinh chủ sự thông đạt, thâm thúy.   Ý nghĩa của sao Bác Sĩ Thông minh, hay suy xét kín đáo, chủ sự thông đạt thâm thúy Ngôn ngữ hoạt bát. Tính cách khoan hòa, nhân hậu. Lợi ích cho … Đọc tiếp

Sao Hỷ Thần – Luận giải ý nghĩa của sao Hỷ Thần

Sao Hỷ Thần là ngôi sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sỹ theo thứ tự: Bác Sỹ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Sao Hỷ Thần là Phụ tinh, phân loại theo tính chất là … Đọc tiếp