Sao Hồng Loan – Luận giải ý nghĩa của sao Hồng Loan

Sao Hồng Loan trong tử vỉ là Phụ tinh loại Dâm tinh với ngũ hành Thủy, có đặc tính đẹp đẽ, khoái lạc, mang đến may mắn, ý nghĩa tốt lành, cưới hỏi. Tên gọi tắt là Hồng. Là 1 trong ba sao bộ Tam Minh (Đào Hồng Hỷ): Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ. … Đọc tiếp

Sao Đào Hoa – Luận giải ý nghĩa của sao Đào Hoa

Sao Đào Hoa là Phụ tinh thuộc loại Cát Tinh với đặc tính vui vẻ, đem lại may mắn và tốt lành. Một trong nhóm sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ. Gọi tắt là bộ Tam Minh (Đào Hồng Hỷ). Phân loại theo tính chất là Đào Hoa Tinh. Sao này là sao tốt. … Đọc tiếp

Sao Thiên Hỷ – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Hỷ

Sao Thiên Hỷ trong tử vi là ngôi sao thuộc hành Thủy, là 1 Phụ tinh thuộc loại Thiện Tinh với đặc tính vui vẻ, cưới hỏi, hỷ sự. Tên gọi tắt của Thiên Hỷ là Hỷ. Sao Thiên Hỷ nằm trong nhóm sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ. Gọi tắt là bộ Tam … Đọc tiếp