Tác động của Hoá Lộc tới các chính tinh

Sau đây là các tác động của Hoá Lộc đối với các chính tinh được tổng hợp từ các nguồn sưu tầm: Hóa Lộc đi với Liêm Trinh Liêm Trinh mang sắc thái xung đột giữa cảm tình và lý trí. Liêm Trinh tình cảm hơn Phá Quân. Liêm Trinh lý trí hơn Tham Lang. … Đọc tiếp

Sao Phá Quân – Luận giải ý nghĩa sao Phá Quân

Phá Quân thuộc chòm sao Thiên Phủ đứng cách sao này 1 cung. Cầm đầu 1 nhóm sao gọi tắt là Sát Phá Tham.  Phá Quân luôn luôn có sao Thiên Tướng xung chiếu. Nhị hợp luôn luôn có sao Thiên Cơ.   Vị trí của Phá Quân tại các cung Miếu địa ở các … Đọc tiếp

Sao Thất Sát – Luận giải ý nghĩa sao Thất Sát

Một trong 14 Chính Tinh. Sao thứ 7 trong 8 sao thuộc chòm sao Thiên Phủ theo thứ tự: Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân.   Vị trí của sao Thất Sát ở các cung Miếu địa ở các cung Dần, Thân, Tý, Ngọ. Vượng … Đọc tiếp

Sao Thiên Đồng – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Đồng

Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên đồng là dương thủy. Tại Đẩu sao Thiên đồng là sao thứ tư thuộc Nam Đẩu, tại Số sao Thiên đồng theo cung vị thứ sáu thuộc Bắc Đẩu, của phép định cục an sao Thiên bàn. Hóa khí là phúc, cung chủ là cung phúc thọ, có khả … Đọc tiếp