Sao Hoá Khoa – Luận giải ý nghĩa sao Hoá Khoa

Sao Hoá Khoa là một  trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ. Hóa Khoa là cát tinh. Được đi liền với các văn tinh thì hiển đạt về học vấn, giải nguy. Do đó, đóng ở bất luận cung nào, Hóa Khoa cũng có hai tác … Đọc tiếp

Các luận giải khác về Hoá Khoa

Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết về Hoá Khoa qua những luận giải của Nguyễn Phát Lộc qua bài: Sao Hoá Khoa , những luận giải khác bạn có thể tìm hiểu qua bài viết này. Luận giải sao Hóa Khoa – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của Hóa Khoa là dương … Đọc tiếp

Tính chất của Hoá Khoa

Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Hóa Khoa là dương thủy, hóa khí là tiếng tăm, chưởng quản văn chương, chủ về thanh danh. Sao Hóa Khoa có hàm ý mở rộng là tâm tính vui vẻ, hiển lộ là mức độ nổi tiếng, có thể cụ thể hóa thanh danh, thành tích … Đọc tiếp