Xem tuổi làm nhà

Tiện ích xem tuổi làm nhà để xem tuổi mình làm nhà trong năm đó có gặp hạn Thái Tuế, Kim Lâu, Hoàng Ốc hay Tam Tai hay không. 

Thông tin về gia chủ

Năm Sinh (ÂL): 1993

Tuổi: Quý Dậu

Mệnh: Kim - Kiếm Phong Kim - Vàng Trong Kiếm

Năm khởi công: 2022 - 30 tuổi

1. Thái Tuế.

Dân gian quan niệm rằng Thái Tuế là sao chủ một năm, đứng đầu trong các thần sát, quyết định sự cát, hung của năm đó, chính vì thế nên tránh phạm vào Thái Tuế, nếu phạm sẽ gặp điều không lành. Những người bị phạm Thái Tuế nên cân nhắc rất kỹ và tốt nhất nên tránh làm các việc lớn như: khởi nghiệp, làm nhà, hôn nhân, hợp tác làm ăn…và trước khi muốn làm việc gì cũng nhất thiết phải hóa giải Thái Tuế, tránh nôn nóng dẫn đến hỏng việc.
Trong năm 2022 (Nhâm Dần) gia chủ Không phạm Thái Tuế
 

2. Tam Tai.

Gia chủ tuổi Quý Dậu, cần tránh các năm tam tai: Tý, Mão, Ngọ

Năm 2022 tức năm (Nhâm Dần) sẽ Không phạm Tam Tai
 

3. Kim Lâu.

Năm 2022, đương số 30 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Phạm Kim Lâu

Năm nay bạn rơi vào hạn Phạm Kim lâu thê (Gây tai hoạ cho vợ của người chủ), nếu có ý định xây nhà, xem hướng dẫn mượn tuổi

 

4. Hoàng Ốc.

Năm 2022, đương số 30 tuổi nếu năm đó tiến hành xây nhà Phạm Hoàng Ốc

Tam Địa Sát: Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật (Tam sát nhơn do giai đắc mệnh).