Xem tuổi làm nhà

Tiện ích xem tuổi làm nhà để xem tuổi mình làm nhà trong năm đó có gặp hạn Thái Tuế, Kim Lâu, Hoàng Ốc hay Tam Tai hay không. 

Thông tin về gia chủ

Năm Sinh (ÂL): 1992

Tuổi: Nhâm Thân

Mệnh: Kim - Kiếm Phong Kim - Vàng Trong Kiếm

Năm khởi công: 2024 - 33 tuổi

1. Thái Tuế.

Dân gian quan niệm rằng Thái Tuế là sao chủ một năm, đứng đầu trong các thần sát, quyết định sự cát, hung của năm đó, chính vì thế nên tránh phạm vào Thái Tuế, nếu phạm sẽ gặp điều không lành. Những người bị phạm Thái Tuế nên cân nhắc rất kỹ và tốt nhất nên tránh làm các việc lớn như: khởi nghiệp, làm nhà, hôn nhân, hợp tác làm ăn…và trước khi muốn làm việc gì cũng nhất thiết phải hóa giải Thái Tuế, tránh nôn nóng dẫn đến hỏng việc.
Trong năm 2024 (Giáp Thìn) gia chủ Không phạm Thái Tuế
 

2. Tam Tai.

Gia chủ tuổi Nhâm Thân, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Dần, Tỵ

Năm 2024 tức năm (Giáp Thìn) sẽ Không phạm Tam Tai
 

3. Kim Lâu.

Năm 2024, đương số 33 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Phạm Kim Lâu

Năm nay bạn rơi vào hạn Phạm Kim lâu tử (Gây tai hoạ cho con của người chủ), nếu có ý định xây nhà, xem hướng dẫn mượn tuổi.

 

4. Hoàng Ốc.

Năm 2024, đương số 33 tuổi nếu năm đó tiến hành xây nhà Phạm Hoàng Ốc

Lục Hoang Ốc: Tuổi này làm nhà bị phạm, khó mà thành đạt được (Lục ốc tạo gia bất khả thành).