Xem tuổi làm nhà

Tiện ích xem tuổi làm nhà để xem tuổi mình làm nhà trong năm đó có gặp hạn Thái Tuế, Kim Lâu, Hoàng Ốc hay Tam Tai hay không. 

Thông tin về gia chủ

Năm Sinh (ÂL): 1990

Tuổi: Canh Ngọ

Mệnh: Thổ - Lộ Bàng Thổ - Đất Đường Lộ

Năm khởi công: 2021 - 32 tuổi

1. Thái Tuế.

Dân gian quan niệm rằng Thái Tuế là sao chủ một năm, đứng đầu trong các thần sát, quyết định sự cát, hung của năm đó, chính vì thế nên tránh phạm vào Thái Tuế, nếu phạm sẽ gặp điều không lành. Những người bị phạm Thái Tuế nên cân nhắc rất kỹ và tốt nhất nên tránh làm các việc lớn như: khởi nghiệp, làm nhà, hôn nhân, hợp tác làm ăn…và trước khi muốn làm việc gì cũng nhất thiết phải hóa giải Thái Tuế, tránh nôn nóng dẫn đến hỏng việc.
Trong năm 2021 (Tân Sửu) gia chủ Không phạm Thái Tuế
 

2. Tam Tai.

Gia chủ tuổi Canh Ngọ, cần tránh các năm tam tai: Dậu, Tý, Mão

Năm 2021 tức năm (Tân Sửu) sẽ Không phạm Tam Tai
 

3. Kim Lâu.

Năm 2021, đương số 32 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Không phạm Kim Lâu

 

4. Hoàng Ốc.

Năm 2021, đương số 32 tuổi nếu năm đó tiến hành xây nhà Phạm Hoàng Ốc

Ngũ Thọ Tử: Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt).