Xem tử vi trọn đời sinh năm 1940 Nữ mạng

Tiện ích xem tử vi trọn đời sẽ đưa ra các thông tin tuổi mình là tuổi con gì, cung mệnh, sao, hợp tuổi, kỵ tuổi, màu sắc hợp...Xem tử vi trọn đời về công danh, tình yêu, cuộc sống, diễn biến qua từng năm của người đó như thế nào.

Giới tính

Canh Thìn - 82 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Bạch Lạp Lim - Vàng Trong Sáp

Sao: Kế Đô: Trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về

Mệnh: Kim gặp năm Thổ: Bình Thường

Hợp tuổi: Thân, Tý

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Màu sắc: Hợp với màu: Vàng, Trắng - Khắc với màu: Đỏ