Tháng 5 - Năm 2021

Thứ Bảy

29

Âm lịch (18/4/2021)

Ngày Đinh Sửu - Tháng Quý Tỵ - Năm Tân Sửu

Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 5/2021

Thứ Bảy
01
Tháng 5
 • Tức ngày 20/3/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
02
Tháng 5
 • Tức ngày 21/3/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
03
Tháng 5
 • Tức ngày 22/3/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
04
Tháng 5
 • Tức ngày 23/3/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
05
Tháng 5
 • Tức ngày 24/3/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
06
Tháng 5
 • Tức ngày 25/3/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
07
Tháng 5
 • Tức ngày 26/3/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
08
Tháng 5
 • Tức ngày 27/3/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
09
Tháng 5
 • Tức ngày 28/3/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
10
Tháng 5
 • Tức ngày 29/3/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
11
Tháng 5
 • Tức ngày 30/3/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
12
Tháng 5
 • Tức ngày 01/4/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
13
Tháng 5
 • Tức ngày 02/4/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
14
Tháng 5
 • Tức ngày 03/4/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
15
Tháng 5
 • Tức ngày 04/4/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
16
Tháng 5
 • Tức ngày 05/4/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Tý, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
17
Tháng 5
 • Tức ngày 06/4/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Sửu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
18
Tháng 5
 • Tức ngày 07/4/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Dần, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
19
Tháng 5
 • Tức ngày 08/4/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Mão, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
20
Tháng 5
 • Tức ngày 09/4/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
21
Tháng 5
 • Tức ngày 10/4/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
22
Tháng 5
 • Tức ngày 11/4/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
23
Tháng 5
 • Tức ngày 12/4/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Mùi, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
24
Tháng 5
 • Tức ngày 13/4/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
25
Tháng 5
 • Tức ngày 14/4/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Dậu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
26
Tháng 5
 • Tức ngày 15/4/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
27
Tháng 5
 • Tức ngày 16/4/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Hợi, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
28
Tháng 5
 • Tức ngày 17/4/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Tý, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
29
Tháng 5
 • Tức ngày 18/4/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
30
Tháng 5
 • Tức ngày 19/4/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Dần, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
31
Tháng 5
 • Tức ngày 20/4/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2021