Tháng 4 - Năm 2021

Thứ Năm

29

Âm lịch (18/3/2021)

Ngày Đinh Mùi - Tháng Nhâm Thìn - Năm Tân Sửu

Ngày Chu Tước Hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 4/2021

Thứ Năm
01
Tháng 4
 • Tức ngày 20/2/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
02
Tháng 4
 • Tức ngày 21/2/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Thìn, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
03
Tháng 4
 • Tức ngày 22/2/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
04
Tháng 4
 • Tức ngày 23/2/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
05
Tháng 4
 • Tức ngày 24/2/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Mùi, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
06
Tháng 4
 • Tức ngày 25/2/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Thân, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
07
Tháng 4
 • Tức ngày 26/2/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Dậu, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
08
Tháng 4
 • Tức ngày 27/2/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Tuất, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
09
Tháng 4
 • Tức ngày 28/2/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
10
Tháng 4
 • Tức ngày 29/2/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Tý, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
11
Tháng 4
 • Tức ngày 30/2/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
12
Tháng 4
 • Tức ngày 01/3/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Dần, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
13
Tháng 4
 • Tức ngày 02/3/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Mão, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
14
Tháng 4
 • Tức ngày 03/3/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
15
Tháng 4
 • Tức ngày 04/3/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
16
Tháng 4
 • Tức ngày 05/3/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
17
Tháng 4
 • Tức ngày 06/3/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
18
Tháng 4
 • Tức ngày 07/3/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
19
Tháng 4
 • Tức ngày 08/3/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
20
Tháng 4
 • Tức ngày 09/3/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
21
Tháng 4
 • Tức ngày 10/3/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
22
Tháng 4
 • Tức ngày 11/3/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
23
Tháng 4
 • Tức ngày 12/3/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
24
Tháng 4
 • Tức ngày 13/3/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
25
Tháng 4
 • Tức ngày 14/3/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
26
Tháng 4
 • Tức ngày 15/3/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
27
Tháng 4
 • Tức ngày 16/3/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
28
Tháng 4
 • Tức ngày 17/3/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
29
Tháng 4
 • Tức ngày 18/3/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
30
Tháng 4
 • Tức ngày 19/3/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
31
Tháng 4
 • Tức ngày 20/3/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2021