Tháng 10 - Năm 2021

Thứ Sáu

29

Âm lịch (24/9/2021)

Ngày Canh Tuất - Tháng Mậu Tuất - Năm Tân Sửu

Ngày Bạch Hổ Hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 10/2021

Thứ Sáu
01
Tháng 10
 • Tức ngày 25/8/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
02
Tháng 10
 • Tức ngày 26/8/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Mùi, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
03
Tháng 10
 • Tức ngày 27/8/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
04
Tháng 10
 • Tức ngày 28/8/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Dậu, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
05
Tháng 10
 • Tức ngày 29/8/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Tuất, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
06
Tháng 10
 • Tức ngày 01/9/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
07
Tháng 10
 • Tức ngày 02/9/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Tý, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
08
Tháng 10
 • Tức ngày 03/9/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
09
Tháng 10
 • Tức ngày 04/9/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Dần, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
10
Tháng 10
 • Tức ngày 05/9/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Mão, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
11
Tháng 10
 • Tức ngày 06/9/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
12
Tháng 10
 • Tức ngày 07/9/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
13
Tháng 10
 • Tức ngày 08/9/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
14
Tháng 10
 • Tức ngày 09/9/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
15
Tháng 10
 • Tức ngày 10/9/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
16
Tháng 10
 • Tức ngày 11/9/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
17
Tháng 10
 • Tức ngày 12/9/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
18
Tháng 10
 • Tức ngày 13/9/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
19
Tháng 10
 • Tức ngày 14/9/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
20
Tháng 10
 • Tức ngày 15/9/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
21
Tháng 10
 • Tức ngày 16/9/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
22
Tháng 10
 • Tức ngày 17/9/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
23
Tháng 10
 • Tức ngày 18/9/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
24
Tháng 10
 • Tức ngày 19/9/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
25
Tháng 10
 • Tức ngày 20/9/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
26
Tháng 10
 • Tức ngày 21/9/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
27
Tháng 10
 • Tức ngày 22/9/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
28
Tháng 10
 • Tức ngày 23/9/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
29
Tháng 10
 • Tức ngày 24/9/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
30
Tháng 10
 • Tức ngày 25/9/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
31
Tháng 10
 • Tức ngày 26/9/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2021