Tháng 1 - Năm 2021

Thứ Sáu

29

Âm lịch (17/12/2021)

Ngày Đinh Sửu - Tháng Kỷ Sửu - Năm Canh Tý

Ngày Chu Tước Hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 1/2021

Thứ Sáu
01
Tháng 1
 • Tức ngày 19/11/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
02
Tháng 1
 • Tức ngày 20/11/2020 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
03
Tháng 1
 • Tức ngày 21/11/2020 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
04
Tháng 1
 • Tức ngày 22/11/2020 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
05
Tháng 1
 • Tức ngày 23/11/2020 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
06
Tháng 1
 • Tức ngày 24/11/2020 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
07
Tháng 1
 • Tức ngày 25/11/2020 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
08
Tháng 1
 • Tức ngày 26/11/2020 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
09
Tháng 1
 • Tức ngày 27/11/2020 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
10
Tháng 1
 • Tức ngày 28/11/2020 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
11
Tháng 1
 • Tức ngày 29/11/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
12
Tháng 1
 • Tức ngày 30/11/2020 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Mậu Tý, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
13
Tháng 1
 • Tức ngày 01/12/2020 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
14
Tháng 1
 • Tức ngày 02/12/2020 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
15
Tháng 1
 • Tức ngày 03/12/2020 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
16
Tháng 1
 • Tức ngày 04/12/2020 Âm lịch , Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
17
Tháng 1
 • Tức ngày 05/12/2020 Âm lịch , Ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
18
Tháng 1
 • Tức ngày 06/12/2020 Âm lịch , Ngày: Bính Dần, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
19
Tháng 1
 • Tức ngày 07/12/2020 Âm lịch , Ngày: Đinh Mão, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
20
Tháng 1
 • Tức ngày 08/12/2020 Âm lịch , Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
21
Tháng 1
 • Tức ngày 09/12/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
22
Tháng 1
 • Tức ngày 10/12/2020 Âm lịch , Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
23
Tháng 1
 • Tức ngày 11/12/2020 Âm lịch , Ngày: Tân Mùi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
24
Tháng 1
 • Tức ngày 12/12/2020 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
25
Tháng 1
 • Tức ngày 13/12/2020 Âm lịch , Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
26
Tháng 1
 • Tức ngày 14/12/2020 Âm lịch , Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
27
Tháng 1
 • Tức ngày 15/12/2020 Âm lịch , Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
28
Tháng 1
 • Tức ngày 16/12/2020 Âm lịch , Ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
29
Tháng 1
 • Tức ngày 17/12/2020 Âm lịch , Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
30
Tháng 1
 • Tức ngày 18/12/2020 Âm lịch , Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
31
Tháng 1
 • Tức ngày 19/12/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2021