Tháng 8 - Năm 2022

Thứ Năm

25

Âm lịch (28/7/2022)

Ngày Canh Tuất - Tháng Mậu Thân - Năm Nhâm Dần

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 8/2022

Thứ Hai
01
Tháng 8
 • Tức ngày 04/7/2022 Âm lịch , Ngày: Bính Tuất, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
02
Tháng 8
 • Tức ngày 05/7/2022 Âm lịch , Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
03
Tháng 8
 • Tức ngày 06/7/2022 Âm lịch , Ngày: Mậu Tý, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
04
Tháng 8
 • Tức ngày 07/7/2022 Âm lịch , Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
05
Tháng 8
 • Tức ngày 08/7/2022 Âm lịch , Ngày: Canh Dần, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
06
Tháng 8
 • Tức ngày 09/7/2022 Âm lịch , Ngày: Tân Mão, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
07
Tháng 8
 • Tức ngày 10/7/2022 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
08
Tháng 8
 • Tức ngày 11/7/2022 Âm lịch , Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
09
Tháng 8
 • Tức ngày 12/7/2022 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
10
Tháng 8
 • Tức ngày 13/7/2022 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
11
Tháng 8
 • Tức ngày 14/7/2022 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
12
Tháng 8
 • Tức ngày 15/7/2022 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
13
Tháng 8
 • Tức ngày 16/7/2022 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
14
Tháng 8
 • Tức ngày 17/7/2022 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
15
Tháng 8
 • Tức ngày 18/7/2022 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
16
Tháng 8
 • Tức ngày 19/7/2022 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
17
Tháng 8
 • Tức ngày 20/7/2022 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
18
Tháng 8
 • Tức ngày 21/7/2022 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
19
Tháng 8
 • Tức ngày 22/7/2022 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
20
Tháng 8
 • Tức ngày 23/7/2022 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
21
Tháng 8
 • Tức ngày 24/7/2022 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
22
Tháng 8
 • Tức ngày 25/7/2022 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
23
Tháng 8
 • Tức ngày 26/7/2022 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
24
Tháng 8
 • Tức ngày 27/7/2022 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
25
Tháng 8
 • Tức ngày 28/7/2022 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
26
Tháng 8
 • Tức ngày 29/7/2022 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
27
Tháng 8
 • Tức ngày 01/8/2022 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
28
Tháng 8
 • Tức ngày 02/8/2022 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
29
Tháng 8
 • Tức ngày 03/8/2022 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
30
Tháng 8
 • Tức ngày 04/8/2022 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2022