Tháng 8 - Năm 2020

Chủ Nhật

23

Âm lịch (5/7/2020)

Ngày Mậu Tuất - Tháng Giáp Thân - Năm Canh Tý

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 8/2020

Thứ Bảy
01
Tháng 8
 • Tức ngày 12/6/2020 Âm lịch , Ngày: Bính Tý, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
02
Tháng 8
 • Tức ngày 13/6/2020 Âm lịch , Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
03
Tháng 8
 • Tức ngày 14/6/2020 Âm lịch , Ngày: Mậu Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
04
Tháng 8
 • Tức ngày 15/6/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
05
Tháng 8
 • Tức ngày 16/6/2020 Âm lịch , Ngày: Canh Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
06
Tháng 8
 • Tức ngày 17/6/2020 Âm lịch , Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
07
Tháng 8
 • Tức ngày 18/6/2020 Âm lịch , Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
08
Tháng 8
 • Tức ngày 19/6/2020 Âm lịch , Ngày: Quý Mùi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
09
Tháng 8
 • Tức ngày 20/6/2020 Âm lịch , Ngày: Giáp Thân, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
10
Tháng 8
 • Tức ngày 21/6/2020 Âm lịch , Ngày: Ất Dậu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
11
Tháng 8
 • Tức ngày 22/6/2020 Âm lịch , Ngày: Bính Tuất, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
12
Tháng 8
 • Tức ngày 23/6/2020 Âm lịch , Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
13
Tháng 8
 • Tức ngày 24/6/2020 Âm lịch , Ngày: Mậu Tý, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
14
Tháng 8
 • Tức ngày 25/6/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
15
Tháng 8
 • Tức ngày 26/6/2020 Âm lịch , Ngày: Canh Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
16
Tháng 8
 • Tức ngày 27/6/2020 Âm lịch , Ngày: Tân Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
17
Tháng 8
 • Tức ngày 28/6/2020 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
18
Tháng 8
 • Tức ngày 29/6/2020 Âm lịch , Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
19
Tháng 8
 • Tức ngày 01/7/2020 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
20
Tháng 8
 • Tức ngày 02/7/2020 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
21
Tháng 8
 • Tức ngày 03/7/2020 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
22
Tháng 8
 • Tức ngày 04/7/2020 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
23
Tháng 8
 • Tức ngày 05/7/2020 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
24
Tháng 8
 • Tức ngày 06/7/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
25
Tháng 8
 • Tức ngày 07/7/2020 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
26
Tháng 8
 • Tức ngày 08/7/2020 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
27
Tháng 8
 • Tức ngày 09/7/2020 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
28
Tháng 8
 • Tức ngày 10/7/2020 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
29
Tháng 8
 • Tức ngày 11/7/2020 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
30
Tháng 8
 • Tức ngày 12/7/2020 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2020