Tháng 3 - Năm 2020

Thứ Hai

23

Âm lịch (30/2/2020)

Ngày Ất Sửu - Tháng Kỷ Mão - Năm Canh Tý

Ngày Câu Trận Hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 3/2020

Chủ Nhật
01
Tháng 3
 • Tức ngày 08/2/2020 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
02
Tháng 3
 • Tức ngày 09/2/2020 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
03
Tháng 3
 • Tức ngày 10/2/2020 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
04
Tháng 3
 • Tức ngày 11/2/2020 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
05
Tháng 3
 • Tức ngày 12/2/2020 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
06
Tháng 3
 • Tức ngày 13/2/2020 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
07
Tháng 3
 • Tức ngày 14/2/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
08
Tháng 3
 • Tức ngày 15/2/2020 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
09
Tháng 3
 • Tức ngày 16/2/2020 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
10
Tháng 3
 • Tức ngày 17/2/2020 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
11
Tháng 3
 • Tức ngày 18/2/2020 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
12
Tháng 3
 • Tức ngày 19/2/2020 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
13
Tháng 3
 • Tức ngày 20/2/2020 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
14
Tháng 3
 • Tức ngày 21/2/2020 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
15
Tháng 3
 • Tức ngày 22/2/2020 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
16
Tháng 3
 • Tức ngày 23/2/2020 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
17
Tháng 3
 • Tức ngày 24/2/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
18
Tháng 3
 • Tức ngày 25/2/2020 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
19
Tháng 3
 • Tức ngày 26/2/2020 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
20
Tháng 3
 • Tức ngày 27/2/2020 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
21
Tháng 3
 • Tức ngày 28/2/2020 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
22
Tháng 3
 • Tức ngày 29/2/2020 Âm lịch , Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
23
Tháng 3
 • Tức ngày 30/2/2020 Âm lịch , Ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
24
Tháng 3
 • Tức ngày 01/3/2020 Âm lịch , Ngày: Bính Dần, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
25
Tháng 3
 • Tức ngày 02/3/2020 Âm lịch , Ngày: Đinh Mão, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
26
Tháng 3
 • Tức ngày 03/3/2020 Âm lịch , Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
27
Tháng 3
 • Tức ngày 04/3/2020 Âm lịch , Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
28
Tháng 3
 • Tức ngày 05/3/2020 Âm lịch , Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
29
Tháng 3
 • Tức ngày 06/3/2020 Âm lịch , Ngày: Tân Mùi, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
30
Tháng 3
 • Tức ngày 07/3/2020 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2020