Tháng 12 - Năm 2023

Thứ Tư

20

Âm lịch (8/11/2023)

Ngày Nhâm Tý - Tháng Giáp Tý - Năm Quý Mão

Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 12/2023

Thứ Sáu
01
Tháng 12
 • Tức ngày 19/10/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
02
Tháng 12
 • Tức ngày 20/10/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
03
Tháng 12
 • Tức ngày 21/10/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
04
Tháng 12
 • Tức ngày 22/10/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
05
Tháng 12
 • Tức ngày 23/10/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
06
Tháng 12
 • Tức ngày 24/10/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
07
Tháng 12
 • Tức ngày 25/10/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
08
Tháng 12
 • Tức ngày 26/10/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
09
Tháng 12
 • Tức ngày 27/10/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
10
Tháng 12
 • Tức ngày 28/10/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
11
Tháng 12
 • Tức ngày 29/10/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
12
Tháng 12
 • Tức ngày 30/10/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Quý Hợi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
13
Tháng 12
 • Tức ngày 01/11/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
14
Tháng 12
 • Tức ngày 02/11/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
15
Tháng 12
 • Tức ngày 03/11/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
16
Tháng 12
 • Tức ngày 04/11/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
17
Tháng 12
 • Tức ngày 05/11/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
18
Tháng 12
 • Tức ngày 06/11/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
19
Tháng 12
 • Tức ngày 07/11/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
20
Tháng 12
 • Tức ngày 08/11/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
21
Tháng 12
 • Tức ngày 09/11/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
22
Tháng 12
 • Tức ngày 10/11/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
23
Tháng 12
 • Tức ngày 11/11/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
24
Tháng 12
 • Tức ngày 12/11/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
25
Tháng 12
 • Tức ngày 13/11/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
26
Tháng 12
 • Tức ngày 14/11/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
27
Tháng 12
 • Tức ngày 15/11/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
28
Tháng 12
 • Tức ngày 16/11/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
29
Tháng 12
 • Tức ngày 17/11/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
30
Tháng 12
 • Tức ngày 18/11/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
31
Tháng 12
 • Tức ngày 19/11/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2023