Tháng 6 - Năm 2023

Thứ Hai

19

Âm lịch (2/5/2023)

Ngày Mậu Thân - Tháng Mậu Ngọ - Năm Quý Mão

Ngày Thanh Long Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 6/2023

Thứ Năm
01
Tháng 6
 • Tức ngày 14/4/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Dần, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
02
Tháng 6
 • Tức ngày 15/4/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Mão, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
03
Tháng 6
 • Tức ngày 16/4/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
04
Tháng 6
 • Tức ngày 17/4/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
05
Tháng 6
 • Tức ngày 18/4/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
06
Tháng 6
 • Tức ngày 19/4/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
07
Tháng 6
 • Tức ngày 20/4/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
08
Tháng 6
 • Tức ngày 21/4/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
09
Tháng 6
 • Tức ngày 22/4/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
10
Tháng 6
 • Tức ngày 23/4/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
11
Tháng 6
 • Tức ngày 24/4/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
12
Tháng 6
 • Tức ngày 25/4/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
13
Tháng 6
 • Tức ngày 26/4/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
14
Tháng 6
 • Tức ngày 27/4/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
15
Tháng 6
 • Tức ngày 28/4/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
16
Tháng 6
 • Tức ngày 29/4/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
17
Tháng 6
 • Tức ngày 30/4/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
18
Tháng 6
 • Tức ngày 01/5/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
19
Tháng 6
 • Tức ngày 02/5/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
20
Tháng 6
 • Tức ngày 03/5/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
21
Tháng 6
 • Tức ngày 04/5/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
22
Tháng 6
 • Tức ngày 05/5/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
23
Tháng 6
 • Tức ngày 06/5/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
24
Tháng 6
 • Tức ngày 07/5/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
25
Tháng 6
 • Tức ngày 08/5/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
26
Tháng 6
 • Tức ngày 09/5/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
27
Tháng 6
 • Tức ngày 10/5/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
28
Tháng 6
 • Tức ngày 11/5/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
29
Tháng 6
 • Tức ngày 12/5/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2023