Tháng 4 - Năm 2023

Thứ Tư

19

Âm lịch (29/2/2023)

Ngày Đinh Mùi - Tháng Ất Mão - Năm Quý Mão

Ngày Kim Đường Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 4/2023

Thứ Bảy
01
Tháng 4
 • Tức ngày 11/2/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
02
Tháng 4
 • Tức ngày 12/2/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Dần, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
03
Tháng 4
 • Tức ngày 13/2/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Mão, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
04
Tháng 4
 • Tức ngày 14/2/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
05
Tháng 4
 • Tức ngày 15/2/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
06
Tháng 4
 • Tức ngày 16/2/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
07
Tháng 4
 • Tức ngày 17/2/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
08
Tháng 4
 • Tức ngày 18/2/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
09
Tháng 4
 • Tức ngày 19/2/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
10
Tháng 4
 • Tức ngày 20/2/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
11
Tháng 4
 • Tức ngày 21/2/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
12
Tháng 4
 • Tức ngày 22/2/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
13
Tháng 4
 • Tức ngày 23/2/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
14
Tháng 4
 • Tức ngày 24/2/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
15
Tháng 4
 • Tức ngày 25/2/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
16
Tháng 4
 • Tức ngày 26/2/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
17
Tháng 4
 • Tức ngày 27/2/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
18
Tháng 4
 • Tức ngày 28/2/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
19
Tháng 4
 • Tức ngày 29/2/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
20
Tháng 4
 • Tức ngày 01/3/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
21
Tháng 4
 • Tức ngày 02/3/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
22
Tháng 4
 • Tức ngày 03/3/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
23
Tháng 4
 • Tức ngày 04/3/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
24
Tháng 4
 • Tức ngày 05/3/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
25
Tháng 4
 • Tức ngày 06/3/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
26
Tháng 4
 • Tức ngày 07/3/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
27
Tháng 4
 • Tức ngày 08/3/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
28
Tháng 4
 • Tức ngày 09/3/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
29
Tháng 4
 • Tức ngày 10/3/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
30
Tháng 4
 • Tức ngày 11/3/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
31
Tháng 4
 • Tức ngày 12/3/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2023