Tháng 5 - Năm 2018

Thứ Năm

10

Âm lịch (25/3/2018)

Ngày Nhâm Dần - Tháng Bính Thìn - Năm Mậu Tuất

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 5/2018

Thứ Ba
01
Tháng 5
 • Tức ngày 16/3/2018 Âm lịch , Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
02
Tháng 5
 • Tức ngày 17/3/2018 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
03
Tháng 5
 • Tức ngày 18/3/2018 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
04
Tháng 5
 • Tức ngày 19/3/2018 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
05
Tháng 5
 • Tức ngày 20/3/2018 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
06
Tháng 5
 • Tức ngày 21/3/2018 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
07
Tháng 5
 • Tức ngày 22/3/2018 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
08
Tháng 5
 • Tức ngày 23/3/2018 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
09
Tháng 5
 • Tức ngày 24/3/2018 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
10
Tháng 5
 • Tức ngày 25/3/2018 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
11
Tháng 5
 • Tức ngày 26/3/2018 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
12
Tháng 5
 • Tức ngày 27/3/2018 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
13
Tháng 5
 • Tức ngày 28/3/2018 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
14
Tháng 5
 • Tức ngày 29/3/2018 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
15
Tháng 5
 • Tức ngày 01/4/2018 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
16
Tháng 5
 • Tức ngày 02/4/2018 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
17
Tháng 5
 • Tức ngày 03/4/2018 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
18
Tháng 5
 • Tức ngày 04/4/2018 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
19
Tháng 5
 • Tức ngày 05/4/2018 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
20
Tháng 5
 • Tức ngày 06/4/2018 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
21
Tháng 5
 • Tức ngày 07/4/2018 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
22
Tháng 5
 • Tức ngày 08/4/2018 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
23
Tháng 5
 • Tức ngày 09/4/2018 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
24
Tháng 5
 • Tức ngày 10/4/2018 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
25
Tháng 5
 • Tức ngày 11/4/2018 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
26
Tháng 5
 • Tức ngày 12/4/2018 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
27
Tháng 5
 • Tức ngày 13/4/2018 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
28
Tháng 5
 • Tức ngày 14/4/2018 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
29
Tháng 5
 • Tức ngày 15/4/2018 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
30
Tháng 5
 • Tức ngày 16/4/2018 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2018