Tháng 7 - Năm 2022

Chủ Nhật

3

Âm lịch (5/6/2022)

Ngày Đinh Tỵ - Tháng Đinh Mùi - Năm Nhâm Dần

Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 7/2022

Thứ Sáu
01
Tháng 7
 • Tức ngày 03/6/2022 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
02
Tháng 7
 • Tức ngày 04/6/2022 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
03
Tháng 7
 • Tức ngày 05/6/2022 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
04
Tháng 7
 • Tức ngày 06/6/2022 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
05
Tháng 7
 • Tức ngày 07/6/2022 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
06
Tháng 7
 • Tức ngày 08/6/2022 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
07
Tháng 7
 • Tức ngày 09/6/2022 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
08
Tháng 7
 • Tức ngày 10/6/2022 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
09
Tháng 7
 • Tức ngày 11/6/2022 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
10
Tháng 7
 • Tức ngày 12/6/2022 Âm lịch , Ngày: Giáp Tý, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
11
Tháng 7
 • Tức ngày 13/6/2022 Âm lịch , Ngày: Ất Sửu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
12
Tháng 7
 • Tức ngày 14/6/2022 Âm lịch , Ngày: Bính Dần, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
13
Tháng 7
 • Tức ngày 15/6/2022 Âm lịch , Ngày: Đinh Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
14
Tháng 7
 • Tức ngày 16/6/2022 Âm lịch , Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
15
Tháng 7
 • Tức ngày 17/6/2022 Âm lịch , Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
16
Tháng 7
 • Tức ngày 18/6/2022 Âm lịch , Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
17
Tháng 7
 • Tức ngày 19/6/2022 Âm lịch , Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
18
Tháng 7
 • Tức ngày 20/6/2022 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
19
Tháng 7
 • Tức ngày 21/6/2022 Âm lịch , Ngày: Quý Dậu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
20
Tháng 7
 • Tức ngày 22/6/2022 Âm lịch , Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
21
Tháng 7
 • Tức ngày 23/6/2022 Âm lịch , Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
22
Tháng 7
 • Tức ngày 24/6/2022 Âm lịch , Ngày: Bính Tý, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
23
Tháng 7
 • Tức ngày 25/6/2022 Âm lịch , Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
24
Tháng 7
 • Tức ngày 26/6/2022 Âm lịch , Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
25
Tháng 7
 • Tức ngày 27/6/2022 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
26
Tháng 7
 • Tức ngày 28/6/2022 Âm lịch , Ngày: Canh Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
27
Tháng 7
 • Tức ngày 29/6/2022 Âm lịch , Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
28
Tháng 7
 • Tức ngày 30/6/2022 Âm lịch , Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2022