Tháng 3 - Năm 2022

Thứ Năm

3

Âm lịch (1/2/2022)

Ngày Ất Mão - Tháng Quý Mão - Năm Nhâm Dần

Ngày Minh Đường Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 3/2022

Thứ Ba
01
Tháng 3
 • Tức ngày 29/1/2022 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
02
Tháng 3
 • Tức ngày 30/1/2022 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
03
Tháng 3
 • Tức ngày 01/2/2022 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
04
Tháng 3
 • Tức ngày 02/2/2022 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
05
Tháng 3
 • Tức ngày 03/2/2022 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
06
Tháng 3
 • Tức ngày 04/2/2022 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
07
Tháng 3
 • Tức ngày 05/2/2022 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
08
Tháng 3
 • Tức ngày 06/2/2022 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
09
Tháng 3
 • Tức ngày 07/2/2022 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
10
Tháng 3
 • Tức ngày 08/2/2022 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
11
Tháng 3
 • Tức ngày 09/2/2022 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
12
Tháng 3
 • Tức ngày 10/2/2022 Âm lịch , Ngày: Giáp Tý, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
13
Tháng 3
 • Tức ngày 11/2/2022 Âm lịch , Ngày: Ất Sửu, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
14
Tháng 3
 • Tức ngày 12/2/2022 Âm lịch , Ngày: Bính Dần, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
15
Tháng 3
 • Tức ngày 13/2/2022 Âm lịch , Ngày: Đinh Mão, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
16
Tháng 3
 • Tức ngày 14/2/2022 Âm lịch , Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
17
Tháng 3
 • Tức ngày 15/2/2022 Âm lịch , Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
18
Tháng 3
 • Tức ngày 16/2/2022 Âm lịch , Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
19
Tháng 3
 • Tức ngày 17/2/2022 Âm lịch , Ngày: Tân Mùi, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
20
Tháng 3
 • Tức ngày 18/2/2022 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
21
Tháng 3
 • Tức ngày 19/2/2022 Âm lịch , Ngày: Quý Dậu, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
22
Tháng 3
 • Tức ngày 20/2/2022 Âm lịch , Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
23
Tháng 3
 • Tức ngày 21/2/2022 Âm lịch , Ngày: Ất Hợi, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
24
Tháng 3
 • Tức ngày 22/2/2022 Âm lịch , Ngày: Bính Tý, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
25
Tháng 3
 • Tức ngày 23/2/2022 Âm lịch , Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
26
Tháng 3
 • Tức ngày 24/2/2022 Âm lịch , Ngày: Mậu Dần, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
27
Tháng 3
 • Tức ngày 25/2/2022 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
28
Tháng 3
 • Tức ngày 26/2/2022 Âm lịch , Ngày: Canh Thìn, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
29
Tháng 3
 • Tức ngày 27/2/2022 Âm lịch , Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2022