Tháng 02 - Năm 2024

Thứ Sáu

23

Âm lịch (14/1/2024)

Ngày Đinh Tỵ - Tháng Bính Dần - Năm Giáp Thìn

Ngày Kim Đường Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 02/2024

Thứ Năm
01
Tháng 2
 • Tức ngày 22/12/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
02
Tháng 2
 • Tức ngày 23/12/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
03
Tháng 2
 • Tức ngày 24/12/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
04
Tháng 2
 • Tức ngày 25/12/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
05
Tháng 2
 • Tức ngày 26/12/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
06
Tháng 2
 • Tức ngày 27/12/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
07
Tháng 2
 • Tức ngày 28/12/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
08
Tháng 2
 • Tức ngày 29/12/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
09
Tháng 2
 • Tức ngày 30/12/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
10
Tháng 2
 • Tức ngày 01/1/2024 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
11
Tháng 2
 • Tức ngày 02/1/2024 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
12
Tháng 2
 • Tức ngày 03/1/2024 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
13
Tháng 2
 • Tức ngày 04/1/2024 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
14
Tháng 2
 • Tức ngày 05/1/2024 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
15
Tháng 2
 • Tức ngày 06/1/2024 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
16
Tháng 2
 • Tức ngày 07/1/2024 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
17
Tháng 2
 • Tức ngày 08/1/2024 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
18
Tháng 2
 • Tức ngày 09/1/2024 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
19
Tháng 2
 • Tức ngày 10/1/2024 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
20
Tháng 2
 • Tức ngày 11/1/2024 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
21
Tháng 2
 • Tức ngày 12/1/2024 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
22
Tháng 2
 • Tức ngày 13/1/2024 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
23
Tháng 2
 • Tức ngày 14/1/2024 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
24
Tháng 2
 • Tức ngày 15/1/2024 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
25
Tháng 2
 • Tức ngày 16/1/2024 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
26
Tháng 2
 • Tức ngày 17/1/2024 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
27
Tháng 2
 • Tức ngày 18/1/2024 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
28
Tháng 2
 • Tức ngày 19/1/2024 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
29
Tháng 2
 • Tức ngày 20/1/2024 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Bính Dần, Năm: Giáp Thìn.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2024