Ý nghĩa của Vũ Khúc và các phụ tinh

Sau đây là các ý nghĩa của Vũ Khúc khi đi kèm các phụ tinh khác
a) CÁC CÁCH TỐT
Vũ khúc, Văn khúc đắc địa: thông minh, học rộng, có tài năng, biết cả văn lẫn võ, làm việc bán văn bán võ, nếu là võ nghiệp thì làm ở văn phòng, làm tham mưu, thiết kế.
Vũ, Khôi, Việt: làm giám quan tài chính, coi việc xuất, nhập kho tàng, kiểu như Tổng Giám Đốc Ngân Khố hay Tổng Đốc Ngân Hàng
Vũ Lộc Mã: lập nghiệp ở xa quê hương nhưng rất thịnh vượng. Nếu ở dần có cách này thì sự nghiệp rất lớn ở tha hương.
Vũ Lộc Quyền ở Dẩn Thân: hết sức giàu có như Vương Khải (như Vũ Tướng ở Dần Thân).
Vũ Quyền Nữ Mệnh: đàn bà khôn ngoan tần tảo, gầy dựng tất cả sự nghiệp cho chồng, chồng phải nể vợ.
Vũ Tấu Đào Hồng Hỷ: ca sĩ, kịch sĩ giỏi, thợ may khéo.
Vũ Hình Riêu Tấu: thợ mộc giỏi.
b) CÁC CÁCH XẤU VÀ THƯỜNG:
Vũ Phá Tỵ Hợi : tham lận, bất lương , lập nghiệp ở xa, suốt đời vất vả, lao khổ, không giữ được nghiệp tổ mà phải phá tán cho đến hết.
Vũ, Sát, Phá Liêm ở Mão: bị tai nạn về điện lửa, sấm sét và bệnh thần kinh, cô đơn, bần hàn.
Vũ, Kình Đà, Phá: bị khốn hại vì tiền.
Vũ hãm, Kiếp Sát đồng cung, Kình chiếu: rất gian ác, bất lương, giết người không gướm tay, khát máu.
c) VŨ Ở SỬU MÙI:
Nếu Mệnh Thân an ở Sửu Mùi có Vũ Tham đồng cung thì trước nghèo sau giàu, càng già càng phú
quí.
Nếu gặp kiếp đồng cung thì luận đoán đảo ngược.
 

Viết một bình luận