Xem con trai hay con gái qua cung Tử Tức

Nhiều bậc cha mẹ tò mò liệu mình sẽ sinh con trai hay con gái, nhiều con hay ít con, qua khám phá cung Tử Tức chúng ta sẽ có phần nào câu trả lời cho vấn đề này.

Xem khả năng có con trai, gái qua cung Tử Tức

– Cung Tử Tức có Chính diệu Nam Đẩu tinh tọa thủ như Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Thiên Đồng, Thái Dương, Thiên Cơ thì con trai nhiều hơn con gái.
– Cung Từ Tức có Chính diệu Bắc Đẩu tinh tọa thủ như Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân thì con gái nhiều hơn con trai.
– Cung Tử Tức có hai Chính diệu một là Nam Đẩu tinh một là Bắc Đầu tinh tọa thủ đồng cung, vậy phải phân định như sau:
+ Cung Tử Tức là Dương cung: con trai nhiều hơn con gái
+ Cung Tử Tức là Âm cung: con gái nhiêu hơn con trai.
+ Cung Tử Tức có Tử Vi tọa thủ (Tử Vi là Nam Bắc Đẩu tinh) phải phân định như sau:
* Chính diệu Nam Đẩu tinh đồng cung: con trai nhiều hơn con gái.
* Chính diệu Bắc Đẩu tinh đồng cung: con gái nhiều hơn con trai.
+ Cung Tử Tức là Dương cung: sinh con trai đầu lòng mới dễ nuôi.
+ Cung Tử Túc là Âm cung: sinh con gái đầu lòng mới dễ nuôi.
+ Người sinh ban ngày, cung Tử Tức có Thái Dương mờ ám tọa thủ, hay Thái Âm chiếu: khó nuôi, rất đáng lo ngại về sự hiếm muộn.
– Người sinh ban đêm, cung Tử Tức có Thái Âm mờ ám tọa thủ hay Thái Dương chiếu: cùng rất đáng lo ngại như trên.

Trường hợp có con dị bào

+ Có con dị bào nếu tại cung Tử Tức có những sao sau đây: Thiên Tướng, Tuyệt – Thái Âm, Thiên Phúc – Cự Môn, Thiên Cơ đồng cung – Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương – Phục Binh, Tướng Quân –
Thai, Đế Vượng. Nhưng phải phân định hai trường hợp:
* Cung Tử Tức là Dương cung : có con cùng cha khác mẹ
* Cung Tử Tức là Âm cung: có con cùng mẹ khác cha.
+ Cung Tử Tức có nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhưng nếu xem ba cung hội chiếu và cung Phúc Đức, Mệnh, Thân thấy có nhiều tao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, như vậy lấy vợ lẽ tất sinh được nhiều con, con lại dễ nuôi và sau này cũng khá giả.

Viết một bình luận