Tương quan các sao thuộc cung Nô Bộc và các sao thuộc cung Mệnh

Bài viết này tiếp theo bài viết Tương quan giũa cung Nô và cung Mệnh, để có thể tường tận hơn, mới các bạn xem qua bài đó trước khi đọc bài này nhé

Tương quan giữa các sao của Cung Nô và các sao Cung Mệnh

Trong hai phần (1) và (2) trên đây, tôi chỉ nêu ra vấn đề xấu tốt của cung Nô và cung Mệnh, còn trong phần này tôi xin bàn đến sự “ăn khớp” giữa các sao của cung Nô và các sao của cung Mệnh, một điểm không kém phần quan trọng.
Thí dụ: Một người Mệnh có Khôi Việt, Xương Khúc, Quan Phúc, Hóa Khoa, Tấu Thư chẳng hạn, tức là có năng khiếu về văn chương, có tâm hồn thi sĩ … nếu cung Nô có: Không Kiếp, Hỏa Linh, Kình Đà, Sát Phá Tham thì làm sao mà thầy trò có thể hòa hợp, ăn ý với nhau, vì loại người dưới quyền này chỉ thích đâm chém, du đãng, trộm cắp … Ngược lại cũng vậy, một người Mệnh có các sao chỉ thích buôn lậu lớn (thí dụ như Nhật-Nguyệt hãm địa hội Không Kiếp, Tả Hữu chẳng hạn) mà cung Nô có toàn sao hiền lành như Quan Phúc, Thai Tọa, Bộ Tứ Đức, Hóa Khoa … thì làm sao có thể thực hiện được khuynh hướng của mình, và nếu xoay sang chiều hướng khác thì nhất định là kém, thất bại dễ dàng. Do đó nếu có sự “tréo cẳng ngỗng” giữa Nô & Mệnh như vậy thì đương nhiên công danh, sự nghiệp (lương thiện cũng như bất hợp pháp) khó đạt được. Còn về trường hợp có sự kết hợp mật thiết giữa Nô & Mệnh tôi thấy khỏi cần nêu ra thí dụ, vì qúy bạn thừa sức suy luận, trường hợp đó đương nhiên là thuận lợi cho sự nghiệp.
Tuy nhiên, những trường hợp “ngược” như trên không có nhiều. Theo kinh nghiệm, tôi thấy các cung trong một lá số thường có một cách bố cục rất ăn khớp với nhau, vì nếu các sao không có môi trường để hoạt động theo cương vị của mình thì làm sao mà đoán được đường hướng, sự nghiệp của một đời người.

Tương quan giữa Ngũ hành của các sao thuộc Cung Nô và của Cung Nô với Ngũ Hành của bản Mệnh

Nói chung, khi xét đến cung Nô, nếu chỉ lưu tâm đến những sao tốt, sao xấu thì vẫn chưa được chính xác, vì cũng một sao nếu sinh được bản Mệnh của mình thì khác hẳn với trường hợp khắc bản Mệnh mình hoặc được bản Mệnh mình sinh. Có một lần tình cờ tôi được coi hai lá số khác nhau về năm, tháng, ngày, giờ nhưng các cung lại có các sao được bố cục gần như giống nhau. Đây tôi chỉ nói về cung Nô. Tôi hãy còn nhớ một người Mạng Hỏa và một người mạng Mộc. Hai người khả năng gần như ngang nhau, nhưng người mạng Mộc chức vụ cao hơn nhiều và có uy quyền. Thật tôi không ngờ chỉ vì một yếu tố Ngũ Hành mà công danh chênh lệch như thế. Cung Nô của hai người cùng có Thiên Đồng & Thái Âm (thuộc Thủy), do đó chỉ có người mạng Mộc được hưởng hai sao đó. Ngoài ra thường thường Thái-Âm hay Thái-Dương chiếu Nô thì người dưới không trung thành, đói thì tìm đến, no thì bỏ đi (Sách có nói là cách “cơ lai bão khứ” và “Con em xa khứ xa hoàn, bởi vì Nhật Nguyệt đóng miền Nô cung”). Nhưng đối với người mạng Hỏa thì đúng, còn đối với người mạng Mộc thì người đó cho tôi biết là đàn em của ông ta chỉ thay đổi nhiều vì bị thuyên chuyển, chứ không hề vì chán ghét đàn anh và bất cứ người nào tới cũng đều phục vụ ông ta hết mình.
Còn vấn đề mạng mình khắc hoặc sinh hoặc hòa với các sao của cung Nô thì ra sao?

Bản Mạng khắc sao (chỉ nên nói chính tinh) cung Nô

Nhiều vị giỏi Tử-Vi thường nói với tôi rằng đa số những người coi Tử-Vi đều ngại mạng khắc sao, nhưng thực ra riêng đối với trường hợp cung Nô thì như thế lại cũng hay, vì mình dễ sai khiến được người dưới quyền, dễ làm chủ tình hình, ít khi bị làm bù nhìn, nhất là khi mạng mình lại tốt hơn. Tôi còn nghiệm thấy ngay cả trường hợp mạng ngang với Nô mà vẫn còn uy quyền thực sự đối với người dưới quyền, khi mạng mình khắc các sao cung Nô.
Tuy nhiên, nếu được các sao cung Nô sinh mạng mình vẫn tốt hơn nhiều, vì bao giờ người dưới quyền tự ý phục vụ mình cũng hay hơn là sợ hãi mình mà thi hành chỉ thị của mình. Quý bạn cũng nên để ý điểm nào không thể áp dụng với cung Thê hoặc Phu (mà tôi đã bàn đến trong bài “Hạnh phúc vợ chồng qua cung Phối” đã đăng trong KHHB)

Bản Mạng sinh sao cung Nô (sinh xuất)

Gặp trường hợp này gần như chắc chắn là bất lợi cho mình, trừ phi mạng mình có các sao trội hơn nhiều, vì không còn gì nhu nhược cho bằng người trên cứ phải làm theo ý muốn của người dưới quyền, phải chìu lụy họ. Tệ hại nhất là nếu cung Nô có thêm Hóa Quyền chẳng hạn thì thực mình chỉ là tôi tớ cho người dưới quyền, nếu có Song Lộc tức là mình bợ đỡ họ chỉ vì tiền. Còn gặp trường hợp mạng mình trội hơn nhiều và có thêm các sao cứng rắn, uy quyền (như Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham Vũ hội Khoa Quyền Lộc …) thì hết bất lợi, vì như thế tức là mình giúp đỡ được cho đàn em hữu hiệu khiến cho họ trở nên người khá giả thêm tài năng (nhất là trong trường hợp cung Nô có các sao như Long Phượng, Quang Qúy, Xương Khúc, Thanh Long ….) nhưng dù sao mình cũng phải mất mát về tiền bạc, thời giờ, tinh thần khá nhiều.

Bản Mạng tỵ hòa với các sao cung Nô

Trường hợp này hoàn toàn bị chi phối bởi các sao cung Nô và các sao cung Mệnh. Nếu Nô tốt hơn là mình khó chỉ huy và Nếu Mệnh tốt hơn là mình có quyền uy. Còn hai cung tương đương thì hai bên đều làm việc theo bổn phận và trách nhiệm.
Riêng về Ngũ hành của cung Nô đối với bản Mệnh, tôi chỉ xin nêu ra một điều khác biệt là cung Nô chỉ chung tất cả những người dưới quyền, còn các sao tiêu biểu cho từng nhóm, từng người (Thí dụ như Đồng Âm là một nhóm, Long Phượng Hổ Cái là một nhóm, Cơ Lương là một nhóm …). Như vậy là trong trường hợp cung Nô khắc Mạng mình thì xấu hơn là các chính tinh Nô khắc Mạng mình, vì tất cả tập thể người dưới quyền không ưa mình (nhất là thêm Hóa Kỵ, Nhật Nguyệt, Không-Kiếp) thì làm sao mình làm việc nổi, còn như chính tinh khắc thì mình vẫn có thể gặp được nhóm người khác đắc lực, trung thành hơn. Còn các trường hợp khác (Mạng sinh cung Nô, khắc cung Nô, được cung Nô sinh …. ) Các bạn cứ việc suy theo các điểm sinh khắc theo sao kể trên là hiểu ngay.

Các chính tinh tại cung Nô nên đắc địa hay hãm địa?

Cụ Song An Đỗ Văn Lưu, tác giả cuốn Tử-Vi Chỉ Nam, khi còn sinh tiền có cho tôi biết rằng các chính tinh (không cần xét tới trung hay bàng tinh cho bớt phức tạp) tại cung Nô cần hãm địa hơn là đắc địa, vì người dưới giỏi hơn cấp trên không hay. Chính trong cuốn Tử-Vi của Cụ cũng có nêu ra như vậy. Nhưng theo kinh nghiệm của một số nhà Tử-Vi thì không hẳn phải như vậy mới hay, vì không bao giờ chỉ xét riêng cung Nô mà không so sánh với cung Mệnh. Thực thế, tôi nghiệm thấy rằng khi Mệnh có thượng cách (thí dụ như Tử Phủ Vũ Tướng đắc địa hội các trung tinh Long Phượng, Quang Qúy, Khôi Việt, Thai Tọa, Tả Hữu ….) thì rất cần có cung Nô hội các sao đắc địa ngoài các yếu tố khác. Có được như vậy thì người dưới quyền mới nhiều khả năng, đắc lực, phục vụ hữu hiệu cho cung Mệnh, nếu không thượng cách của cung Mệnh sẽ không có môi trường họat động. Hơn nữa, nếu được các chính tinh cung Nô sinh bản Mệnh thì cần đắc địa, để cho các tài năng của người dưới hòan tòan được sử dụng cho cấp trên.
Như vậy không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn ý kiến của Cụ Song An (vì thực ra cụ có cho tôi biết là hầu hết căn bản Tử vi của cụ đều theo sách Tàu, nhờ cụ biết chữ nho giỏi). Lẽ dĩ nhiên khi Mệnh không được trội mấy thì cung Nô cần có các chinh tinh hãm địa hay bị Tuần Triệt án ngữ để bớt sự lấn áp cấp trên.
Thí dụ Mệnh có Cơ Nguyệt Đồng Lương đắc địa mà cung Nô có cách Sát Phá Tham Vũ thì rất cần các sao này hãm địa để có sự tương xứng (vì cách Sát Phá Tham Vũ coi như mạnh hơn cách Cơ Nguyệt Đồng Lương). Nhưng theo kinh nghiệm riêng, tôi thấy có điều bất lợi là người dưới quyền thường thiếu khả năng hay làm hỏng việc, nhất là trong trường hợp liên quan đến kỹ thuật, chuyên môn. Tôi có một người bạn làm quản lý cho một hãng cũng có trường hợp này, nên tối ngày anh ta than là mệt, vì người dưới không làm tròn bổn phận và ít khi anh tuyển dụng được nhân viên đúng với công việc đòi hỏi. Anh ta có nói là: Thà anh phải chiều lụy người dưới để cho công việc được điều hòa, còn hơn họ kém cấp trên qúa nhiều. Ý anh muốn nói về phương diện Tử-vi là: “ Thà các sao ở cung Nô đắc địa và trội hơn Mệnh của anh còn hơn”.

Vị trí cung Nô

Tôi cố ý đặt mục (7) này ở phần chót vì trường hợp này rất hiếm có và rất tốt. Thật vậy, tôi mới chỉ gặp có một Lá số có trường hợp này. Đó là cung Nô nằm đúng vào cung tuổi của mình. Ví dụ như tuổi Dậu mà có cung Nô ở cung Dậu. Có thể nói là bất cứ ai có cung Nô ở vị trí như vậy đều có công danh và có nhiều người dưới quyền đắc lực, vẫn biết còn tùy theo nhiều yếu tố khác. Nhưng tôi quan niệm rằng khi đã được cung Nô nằm đúng cung tuổi của mình thì gần như chắc chắn các yếu tố khác được bố cục thuận lợi cho mình, ít nhất là về phương diện công danh, uy quyền. Ngoài ra, riêng về tuổi Dậu này, cung Nô lại chiếu về (Nhị-Hợp) cung Mệnh (ở Thìn) cho nên còn làm tăng thêm sự phục vụ đắc lực, và còn có tình thương mến, kính trọng cấp trên. Quý bạn cũng cần lưu ý một điểm là không phải cứ cung Nô cư ngay cung tuổi mình là đều chiếu mệnh nhị hợp.
Để các bạn tiện tìm hiểu thêm về trường hợp hiếm có này tôi xin nêu ra năm, tháng, ngày giờ của lá số trên: đương số sinh ngày 7 tháng 5, năm Ất Dậu, giờ Dần, Âm Nam, Mệnh Thủy, Kim Tứ Cục.
Và để chứng tỏ có sự bổ túc cho điểm tốt này, tôi xin nói thêm rằng mặc dù cung Nô của đương số có Không Kiếp hãm địa hội Tuế, Phục, Kỵ, Hỏa Tinh thế mà vẫn hay đáo để, bởi vì Không Kiếp, Thái Tuế, Hỏa Tinh đều thuộc Hỏa bị mạng Thủy khắc chế nên người dưới quyền dù là thành phần lưu manh, côn đồ, nhưng vẫn phải chịu ép dưới quyền, còn sao Hóa Kị thuộc Thủy thì tương sinh với Mạng nên cũng chẳng làm gì cho cấp trên khổ tâm. Ngoài ra, cung Dậu thuộc Kim lại sinh bản Mệnh Thủy và chính tinh tại cung Nô là Thiên Đồng là Thủy cũng hợp với bản Mệnh, lại còn các trung tinh hội chiếu (Quang Quý, Long Phượng, Thanh Long …) như vậy cung Nô qúa tốt rồi, huống chi Mệnh Thân lại rất đắc cách, nhất là được Thất Sát cư Quan mà Thân đóng ở đó hội Thai Tọa, Quan Phúc, Khôi Việt lại trội hơn cung Nô nhiều, có quyền sinh sát trong tay, và cũng vì có Quan Phúc làm giảm bớt cách “dư” đi nên đương số không đi về võ nghiệp mà lại chuyển sang ngành “Thẩm Phán”; hiện thời đương số đang làm dự thẩm. Thật đúng là có quyền sinh sát gián tiếp. Tôi cần nói thêm là các hung tinh nêu trên còn ứng vào các bị can, bị cáo là những thành phần bất hảo cho nên cung Nô càng không có gọi là xấu, vì các sao liên hệ đã có môi trường họat động. Hơn nữa dù cho thành phần trực tiếp dưới quyền có là hạng “dao búa” đi nữa, họ cũng chỉ lưu manh với các người khác nhưng đối với đương số lại rất đắc lực.
Để chấm dứt bài này, tôi chỉ còn biết nhắc nhở qúy bạn là bao giờ cũng phải so sánh kỹ lưỡng cung Mệnh và cung Nô cùng vấn đề Ngũ Hành giữa cung Nô và bản Mệnh trước khi xét đến ý nghĩa các cách và các sao, có như thế mới khỏi bị sai lạc nhiều về công danh sự nghiệp của một người coi số.
Bài viết của tác giả Phong Nguyễn ( Tạp chí Khoa Học Huyền Bí)

Viết một bình luận