Sao Tuế Phá – Luận giải ý nghĩa của sao Tuế Phá

Sao Tuế Phá trong tử vi là Phụ Tinh loại Bại Tinh, với ngũ hành: Hỏa. Sao Tuế Phá có đặc tính chủ về sự trở ngại, phá tán, là sao không tốt.
Sao Tuế Phá sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

 

Ý nghĩa của sao Tuế Phá tại cung Mệnh

Tướng mạo, cơ thể

  • Tuế Phá là bộ răng
  • Tuế Phá gặp Thiên Khốc, Thiên Hư: đau răng, sâu răng, hư răng.
  • Mệnh có Tuế Phá thì răng xấu, hay đau răng.

Tính cách

  • Sao Tuế Phá nằm ở cung Mệnh : là người có tính tình ngang ngược, cứng đầu, nghịch ngợm, phá tán.
  • Tuế Phá, Thiên Riêu : chơi bời lêu lổng, du đãng.

Ý nghĩa của sao Tuế Phá tại cung Tử Tức

  • Con ngỗ nghịch, khó dạy, phá của.

Ý nghĩa của sao Tuế Phá tại cung Thiên Di

  • Là người hay khích bác, châm chọc người khác, nói chung là tính ưa phá, trêu trọc.

Những bộ sao đi với Tuế Phá

  • Tuế Phá, Thiên Riêu, Thiên Đồng, Triệt: bệnh răng lợi không tốt, rụng răng sớm.

Tuế Phá là sao điển hình của trẻ con đường phố, nghịch ngợm, hay phá phách, phá hoại, gây gổ

Viết một bình luận