Sao Tử Phù – Luận giải ý nghĩa của sao Tử Phù

Sao Tử Phu là sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

 

Ý nghĩa của sao Tử Phù

  • Sao Tử Phù trong tử vi là Phụ Tinh thuộc loại Hung Tinh, với đặc tính chủ sự tật bệnh, buồn thảm, nguy khốn, gây rắc rối ngăn trở công việc.
  • Ngũ hành: Kim
  • Loại: Hung Tinh
  • Luôn có sao Nguyệt Đức đồng cung.
  • Tử Phù chủ sự buồn thảm, nguy khốn. Đây là một hung tinh loại nhẹ, chỉ một ác lâm vừa phải có mức độ.
  • Ngoài ra sao Tử Phù còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương.

 

Viết một bình luận