Sao Thiếu Dương – Luận giải ý nghĩa của sao Thiếu Dương

Sao Thiếu Dương trong tử vi là ngôi sao thứ 2 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Là Phụ Tinh thuộc loại Thiện Tinh có đặc tính: gia tăng tuổi thọ, cứu khốn phò nguy, giải trừ nhiều bệnh tật, tai họa. Hành: Hỏa

 

Ý nghĩa của sao Thiếu Dương tại cung Mệnh

 • Thiếu Dương là cát tinh, nên có ý nghĩa tốt nếu đắc địa.
 • Tư chất thông minh.
 • Tính cách vui vẻ, hòa nhã, nhường nhịn.
 • Nhân hậu, thích làm từ thiện. Ý nghĩa nhân hậu này tương tợ như ý nghĩa của 4 sao Long Đức, Phúc Đức, Thiên Đức, Nguyệt Đức. Do đó, nếu đi kèm với các sao này, ý nghĩa nhân đức càng thịnh hơn.
 • Giải trừ được bệnh tật và những tai họa nhỏ. Giá trị cứu giải của Thiếu Dương tương đương với giá trị cứu giải của Tứ Đức. Đặc biệt là khi hội họp với Hóa Khoa, hoặc đồng cung, hoặc xung chiếu, Thiếu Âm và Thiếu Dương kết hợp thành bộ sao gia tăng phúc thọ, cứu khốn phò nguy giải trừ nhiều bệnh tật, tai họa.
 • Thiếu Dương, Thái Dương nếu đồng cung hoặc tương chiếu: thông minh tột bậc. Thiếu Dương gặp Thái Dương càng thêm sáng, rất tốt.
 • Thiếu Dương gặp sao tốt thì làm tốt thêm, gặp sao xấu thì vô dụng.

Ý nghĩa của sao Thiếu Dương tại cung Tài Bạch

 • Thiếu Dương vượng địa: dễ có tiền, dễ kiếm tiền
 • Ngộ Lộc, Mã: thêm tốt

Vị trí Đắc địa của Thiếu Dương

 • Sao Thiếu Dương đắc địa theo các vị trí đắc địa của Nhật, Nguyệt tức là: Từ Dần đến Ngọ. Chỉ khi nào đắc địa, sao này mới có ý nghĩa. Nếu ở hãm địa thì vô dụng.
 • Đặc biệt Thiếu Dương đắc địa và đồng cung với Nhật, Thiếu Âm đắc địa và đồng cung với Nguyệt, ý nghĩa càng rực rỡ hơn, ví như mặt trời, mặt trăng đều có đôi, cùng tỏa ánh sáng song song.
 • Nếu đắc địa mà không đồng cung với Nhật, Nguyệt, chỉ hội chiếu với Nhật, Nguyệt thì cũng sáng lạn, nhưng không sáng sủa bằng vị trí đồng cung đắc địa.

 

Viết một bình luận