Sao Thiên Quý – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Quý

Sao Thiên Quý (gọi tắt là Quý) là một phụ tinh, và là một trong 2 bộ đôi Thiên Quý và Ân Quang, tạo nên bộ Ân Quang Thiên Quý, có thể gọi tắt là Quang Quý. Sao Thiên Quý ở mệnh thuộc hành Dương Thổ, là một Phúc Tinh. Đây là sao mang đến nhiều sự may mắn, tốt lành, được quý nhân giúp đỡ.

 

Ý Nghĩa Thiên Quý Ở Cung Mệnh

Tính cách của người mang sao Thiên Quý tại mệnh

 • Tính nhân hậu, lòng từ thiện, sự hên, may mắn.
 • Sự thành tín với bạn bè.
 • Sự hiếu để đối với cha mẹ.
 • Sự chung thủy với vợ, chồng.
 • Sự tín ngưỡng nơi đấng linh thiêng, khiếu tụ.
 • Người có Thiên Quý bao giờ cũng có thiện tâm, chính tâm, chủ làm lành, không hại ai cho nên ít bị người hại, tin tưởng vào phúc đức và nhân quả, được thần linh che chở cho một cách vô hình. Đây là sao của những đệ tử nhà Nho, nhà Phật.
 • Người có Thiên Quý thủ mệnh có yếu tố nội tâm để trở thành phật tử hay ít ra là cư sĩ. Ở ngoài đời thì là bậc quân tử, được thiên hạ quý chuộng nhờ đức hạnh xử thế, nhờ thiện tâm sẵn có.
 • Cùng với Tả Hữu, Thiên Quan quý nhân và Thiên Phúc quý nhân. Thiên Quý chủ sự may mắn thịnh đạt, do sự phù trợ của trời, của người trong nhiều công việc. Tất cả các sao kể trên hợp thành một đoàn phúc tinh, ban nhiều lợi ích từ bạn bè, xã hội, người trên, kẻ dưới và linh thần. Đây là người có đức lớn, có hậu thuẫn rộng rãi.

Phúc thọ tai hoạ của Thiên Quý

 • Thiên Quý có nghĩa là giảm bớt nhiều bệnh tật tai họa, đem lại nhiều may mắn và sống thọ. Thiên Quý tượng trưng cho phúc đức của trời ban cho, sự che chở của Trời Phật hay Linh Thiêng cho con người, biểu hiện cho sự giúp đỡ của Trời, còn Tả Phù, Hữu Bật biểu hiện cho sự giúp đỡ của người đời.

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Phụ Mẫu

 • Được cha mẹ thương yêu
 • Có thể có cha mẹ nuôi đỡ đầu

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Phúc Đức

 • Thiên Quý là phúc tinh, tọa thủ ở cung Phúc Đức rất thích hợp.
 • Được thần linh che chở, ước gì được nấy, sống thọ, họ hàng đoàn kết, đùm bọc nhau. Khi chết, được người hiến đất chôn cất.

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Điền Trạch

 • Được hưởng di sản (nhà, đất) của tổ phụ, của cha mẹ để lại.
 • Được người hiến nhà, hiến đất cho ở.

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Quan Lộc

 • Hay giúp đỡ đồng nghiệp, lấy chí thành mà đãi người.
 • Được thượng hạ cấp quí trọng, nâng đỡ.
 • Được chỗ làm, nghề nghiệp đúng sở thích.
 • May mắn trong quan trường, sự nghiệp.

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Phu Thê

 • Phúc trời cho được thể hiện bằng:
 • Hôn nhân vì tình.
 • Vợ chồng hòa thuận và thương yêu nhau, chịu đựng được nghịch cảnh mà lòng dạ sắt son: đó là trường hợp những người biết thủ tiết.
 • Ở vậy nuôi con, không tục huyền, không tái giá

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Tử Tức

 • Có con hiếu với cha mẹ và được cha mẹ thương yêu.
 • Có thể lập con nuôi để làm phúc.
 • Có sách cho là có con thánh thần.

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Tài Bạch

 • Thường được người giúp đỡ tiền bạc, của cải.
 • Thường được nhiều may mắn về tiền bạc.
 • Có thể được hưởng di sản.

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Tật Ách

 • Ít bệnh tật, tai họa.
 • Có bệnh thì chóng khỏi, gặp thầy giỏi, thuốc hay.

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Thiên Di

 • Sinh phùng thời, được may mắn, hên ở xã hội.
 • Được xã hội giúp đỡ, quý nhân phù trợ làm nên.

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Nô Bộc

 • Được tôi tớ đắc lực và trung tín.
 • Có bạn bè tốt quí mến, giúp đỡ tận tình.
 • Được nhiều thuộc quyền phò tá.
 • Được nhiều nhân tình thương yêu.

Ý nghĩa của Thiên Quý tại cung Huynh Đệ

 • Anh chị em hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau.
 • Có anh nuôi chị em nuôi.
 • Có thể có anh chị em kết nghĩa.

Viết một bình luận