Sao Thiên Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Đức

Sao Thiên Đức là ngôi sao thuộc hành Thổ với đặc tính phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, có thể giải trừ được bệnh tật và những tai nạn nhỏ trong cuộc sống. Sao Thiên Đức là phụ tinh thuộc loại Thiện Tinh.

 

Ý nghĩa của sao Thiên Đức tại cung Mệnh

Tính cách của người mang sao Thiên Đức tại cung Mệnh

 • Ôn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết.
 • Từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc.

Phúc thọ tai họa của Thiên Đức

 • Sao Thiên Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng.
 • Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.

Ý nghĩa của sao Thiên Đức tại cung Phụ Mẫu

 • Cha mẹ nhân hậu, từ thiện, có nghề khéo.

Ý nghĩa của sao Thiên Đức tại cung  Phúc Đức

 • Thiên Đức, Nguyệt Đức đồng cung thì họ hàng phúc hậu, mồ mã thuận vị.

Ý nghĩa của sao Thiên Đức tại cung Tài Bạch

 • Kiếm tiền chính đáng, có lòng từ thiện.
 • Được giúp đỡ hoặc gặp may về tiền bạc.

Ý nghĩa của sao Thiên Đức tại cung Quan Lộc

 • Công danh hay gặp may, có lương tâm nghề nghiệp.

Ý nghĩa của sao Thiên Đức tại cung Điền Trạch

 • Đi đâu cũng có người giúp đỡ về nhà cửa, nơi ăn chốn ở.

Ý nghĩa của Thiên Đức tại cung Nô Bộc

 • Bè bạn, người làm, người giúp việc, nhân hậu.

Ý nghĩa của Thiên Đức tại cung Thiên Di

 • Ra ngoài khiêm tốn, hay gặp quý nhân.

Ý nghĩa của Thiên Đức tại cung Tật Ách

 • Giải trừ được tai nạn, bệnh tật nhỏ.

Ý nghĩa của Thiên Đức tại cung Phu Thê

 • Người hôn phối có nhan sắc, đứng đắn.
 • Có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì vợ chồng tốt đôi, tương đắc.

Ý nghĩa của Thiên Đức tại cung Tử Tức

 • Con cái hòa thuận, hiếu thảo.
 • Thiên Đồng, Nguyệt Đức: Vợ chồng có con sớm.

Ý nghĩa của Thiên Đức tại cung  Huynh Đệ

 • Anh chị em hòa thuận, đoàn kết, giúp đỡ nhau.

Những bộ sao đi với Thiên Đức

 • Thiên Đức, Đào, Hồng: Gặp giai nhân giúp đỡ nên tình duyên (có phụ nữ làm mai mối được vợ chồng).

Viết một bình luận