Sao Văn Khúc – Luận giải ý nghĩa của sao Văn Khúc

Sao Văn Khúc là Phụ Tinh loại Phúc Tinh có đặc tính chủ khoa giáp, học hành, phú quý. Sao Văn Khúc là một trong sao bộ đôi Văn Xương và Văn Khúc. Gọi tắt là bộ Xương Khúc. Ngũ Hành: Thủy Tên gọi tắt: Khúc   Vị trí đắc hãm của Văn Khúc Đắc … Đọc tiếp

Sao Văn Xương – Luận giải ý nghĩa của sao Văn Xương

Sao Văn Xương trong tử vi thuộc hành Kim, là loại Văn Tinh có đặc tính Khoa giáp, chỉ học hành, sự phú quý. Tên gọi tắt là Xương, sao Văn Xương là Phụ Tinh, một trong sao bộ đôi Văn Xương và Văn Khúc (bộ Xương Khúc)   Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, … Đọc tiếp