Sao Mộc Dục – Luận giải ý nghĩa sao Mộc Dục

Sao Mộc Dục là một trong 12 sao thuộc Vòng Tràng Sinh (vòng Trường Sinh), đây là một sao thuộc loại Dâm Tinh mang hành Thủy và là sao thứ 2 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, … Đọc tiếp

Sao Trường Sinh – Luận giải ý nghĩa sao Trường Sinh

Sao Trường Sinh là một trong 12 sao của Vòng Tràng Sinh, Trường Sinh cũng có nhiều người gọi thành Tràng Sinh và là một sao tốt trong 12 sao đó.   Ý nghĩa của sao Trường Sinh – Tràng sinh Trường Sinh chủ bền vững, lâu dài, thịnh vượng, tăng tiến, phát đạt, trường … Đọc tiếp