Sao Lộc Tồn – Luận giải ý nghĩa sao Lộc Tồn

Sao Lộc Tồn là Quý tinh hành Thủy, là sao đầu tiên của Vòng Lộc Tồn bao gồm 15 sao là Lộc tồn,Bác sĩ, Lực sĩ, Kình dương,Thanh long,Tiểu hao, Tướng quân, Tấu thư, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ, Đà la. Lộc tồn chủ về Quyền Tước, Tài Lộc, … Đọc tiếp