Sao Văn Khúc – Luận giải ý nghĩa của sao Văn Khúc

Sao Văn Khúc là Phụ Tinh loại Phúc Tinh có đặc tính chủ khoa giáp, học hành, phú quý. Sao Văn Khúc là một trong sao bộ đôi Văn Xương và Văn Khúc. Gọi tắt là bộ Xương Khúc. Ngũ Hành: Thủy Tên gọi tắt: Khúc   Vị trí đắc hãm của Văn Khúc Đắc … Đọc tiếp