Ngũ hành trong tử vi là gì?

Ngũ hành là nền tảng cơ bản của bộ môn khoa học tâm linh, tử vi sử dụng học thuyết ngũ hành để áp dụng giải đoán tử vi trong rất nhiều yếu tố như: cung, sao, mệnh..   Nguồn gốc của ngũ hành Nguồn gốc của các thuyết này là từ một mô hình … Đọc tiếp