Sao Tử Phù – Luận giải ý nghĩa của sao Tử Phù

Sao Tử Phu là sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.   Ý nghĩa của sao Tử Phù Sao Tử Phù trong tử vi … Đọc tiếp