Sao Thiếu Âm – Luận giải ý nghĩa của sao Thiếu Âm

Sao Thiếu Âm trong tử vi là ngôi sao thứ 4 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Thiếu Âm là Phụ Tinh loại Thiện Tinh, … Đọc tiếp