Sao Thiên Trù – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Trù

Sao Thiên Trù trong tử vi là sao có đặc tính chủ sự ăn uống, người có lộc ăn, ham ăn và ăn khỏe, năng khiếu ẩm thực và hay cùng bạn bè ăn uống đối ẩm giao lưu. Có nhiều ý nghĩa khác nhau của Thiên Trù khi kết hợp với các bộ sao … Đọc tiếp